Interleukin-1 in the brain: mechanisms of action in acute neurodegeneration *^ Endogenous interleukin-1 receptor antagonist ... Det har stor inverkan på hälsa och sjukdomar.[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] ... 2 arakidonoyl glycerol hittas i störst kvantitet i hjärnan av dem och finns även i bröstmjölk hos modern.[1][46][47][48][49][50 ... Cannabinoidreceptor 1[redigera , redigera wikitext]. Huvudartikel: Receptorer. Cannabinoidreceptor 1, ofta förkortat CB1, är ...
"Enhanced interleukin-1 activity contributes to exercise intolerance in patients with systolic heart failure." PLoS One 7.3 ( ... Vid hjärtsvikt är cytokinen interleukin-1β förhöjd, och tycks bidra till träningsintoleransen. Ju värre träningsintolerans, ... 1-14. ^ http://mda.org/disease/metabolic-diseases-of-muscle/signs-and-symptoms ^ [a b c] Diller, Gerhard-Paul, et al. "Exercise ...
Bakterien stimulerar frisättning av det immunförsvarsmodulerande signalproteinet Interleukin 1 (IL-1), som ökar tillströmningen ... Varje år drabbas över 160 miljoner människor världen över av Shigellainfektioner, som orsakar över 1 miljon dödsfall. S. ... typ 1, som ligger bakom flest shigellarelaterade dödsfall hos speciellt unga barn i utvecklingsländer men kan även i länder som ... Shigella dysenteriae Type 1) and Shigella flexneri in Bangladesh.". Journal of Infect. Diseases 152: sid. 1114-1119. doi: ...
Det är också, tillsammans med interleukin 6 (IL-6) och TNF-α, ett feberinducerande ämne. Interleukin-1β är förhöjd vid ... Interleukin 1 (IL-1) är ett cytokin. Det finns ett antal olika sådana signaleringsämnen. De utsöndras främst från ... "Enhanced interleukin-1 activity contributes to exercise intolerance in patients with systolic heart failure." PLoS One 7.3 ( ...
... se Interleukin 2 IL-4 - ett cytokin, se Interleukin 4 IL-12 - ett cytokin, se Interleukin 12 IL - IATA:s kod för ett flygbolag ... Ordbok IL eller Il kan syfta på: IL - den amerikanska delstaten Illinois IL-1 - ett cytokin, se Interleukin 1 IL-2 - ett ...
... tumörnekrosfaktor alpha och interleukin 1-beta. Andra humorala agenter som ökar genomsläpplighet är bradykinin, serotonin, ... Glukos transportör 1 GLUT-1, L-systemet och A-systemet för aminosyrebärare, för att nämna några. Det andra sättet är via ett ... 1-13. doi:10.1016/j.nbd.2003.12.016. PMID 15207256. ^ Hawkins, B. T.; Davis, T. P. (1 June 2005). "The Blood-Brain Barrier/ ... De omfattar även ett antal cytoplasmiska proteiner som ZO-1, ZO-2, ZO-3 och cingulin. Tack vare täta fogar delas ...
... används i kombination med den immunstimulerande substansen interleukin-2 och ges efter avslutad cellgiftsbehandling för ... "Improved leukemia-free survival after postconsolidation immunotherapy with histamine dihydrochloride and interleukin-2 in acute ...
"Post-consolidation immunotherapy with histamine dihydrochloride and interleukin-2 in AML". Scand. J. Immunol. 70 (3): 194-205. ... "Improved leukemia-free survival after postconsolidation immunotherapy with histamine dihydrochloride and interleukin-2 in acute ... myeloid leukemia: results of a randomized phase 3 trial". Blood 108 (1): 88-96. PMID 16556892. Romero AI, Thorén FB, Aurelius J ...
Sidan redigerades senast den 1 oktober 2016 kl. 02.33.. *Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons ...
Serum levels of interleukin 6 and tumor necrosis factor-α in hyperthyroid patients before and after propylthiouracil treatment ... 2001 Jul;104(1):72-3 ^ Thomsen AF et al, Increased risk of affective disorder following hospitalisation with giftstruma - a ... Hypersekretion av tyroidstimulerande hormon (TSH), vilket nästan alltid beror på adenom i hypofysen, utgör mindre än 1 % av ... 1 : 69-75 ^ Ceresini G et al, Subclinical hyperthyroidism is the most prevalent thyroid dysfunction in older Italians and is ...
... även pekat på att uttrycket av receptorn för interleukin 15 (IL-15) minskat efter akut körtelfeber, vilket en nyare studie ... 39 (1): sid. 16-21. doi:10.1016/j.jcv.2007.02.002. PMID 17369082. ^ Simon (March 2003). "The Effect of Valacyclovir and ... I en studie kunde man visa hur viruset leder till endocytos och nedgradering av histokompatibilitetskomplex klass 1-proteiner ( ... är högre för individer med försvagat immunförsvar som efter transplantation eller vid HIV-1-infektion. Flera studier har sedan ...
"Soluble tumour necrosis factor-alpha receptor I and interleukin-6 as markers of activity in thyrotoxic Graves' disease." ... Förhöjda nivåer tycks möjligen också kunna förklara utbrott av giftstruma.[1] Förhöjda värden TNF-α ger högre värden prolaktin ...
Andra hormoner som bildas i fettvävnaden är bland annat interleukin 6, plasminogenaktivatorhämmare (PAI) och östradiol. ... Detta sker genom att hormonet stimulerar broskceller att tillväxa, proteiner att syntetisera i vävnader och IGF-1 att bildas. I ... Vid en förhöjd halt parathormon (från bisköldkörtlarna) omvandlas kalcidiol från levern till kalcitriol (1,25-(OH2) vitamin D3 ... 1. uppl.). Stockholm: Liber. Libris 9608035. ISBN 91-47-05195-7 (korr.) (inb.) "Svenska MeSH". Arkiverad från originalet den 4 ...
De substanser som används för behandling av psoriasis är TNF-hämmare, Interleukin 12/23-hämmare och Interleukin 17-hämmare. ... Inom gruppen Interleukin 12/23-hämmare, som hämmar frisättningen av IL12 och IL 23, är bara en substans godkänd för psoriasis. ... Tre olika interleukin-17-hämmare (som hämmar frisättningen av IL 17) finns registrerade för behandling av psoriasis: • ... 2006 Mar;54 ^ Ellie Chuang et al, Prolactin and autoimmune diseases in humans, ACTA BIOMED 2007; 78; Suppl 1: 255-261 ^ [a b c ...