Avtalet reglerar endast handel med varor, inte tjänster eller intellektuell egendom. Avtalet ska skydda utländska investeringar ...
Ekobrott och IT-brott, inklusive förfalskningar, kreditkortsbedrägerier, intellektuell egendom och cyber-brottslighet. Förrymda ... och information om stulen egendom som pass, fordon och konstverk. Operativt stöd. Interpol stödjer poliser och andra ...
... även vid förvärv av egendom, produkter, utvecklingsprojekt eller intellektuell egendom. Företagsbesiktningen är i första hand ...
... är allmän egendom. 2010 vann Paley Public Knowledge-organisationens IP3-pris "för hennes arbete för intellektuell äganderätt". ...
USA och Storbritannien tog över intellektuell egendom för stora belopp, framför allt patent och varumärken. Nederländerna ... återigen skadestånd som en reaktion på att tyska flyktingorganisationer krävt ersättning för förlorad egendom i före detta ...
Innan arbetet som journalist har han arbetat vid Kinas regering med att skydda intellektuell egendom. Yao bor och lever i ...
Åsikterna kring intellektuell egendom skiftar mellan anarkokapitalistiska teoretiker, från fullt stöd till fullständigt ... Enligt Rothbard kan egendom endast uppstå genom arbete; därav följer att ett jordstycke inte kan komma att ägas legitimt endast ... Den egendom som kontrolleras av staten bör enligt Rothbard konfiskeras och återlämnas till den privata sektorn: "any property ... motsättande av intellektuell egendom. Rothbard menar att patent är tvingande monopolistiska privilegium uppbackade av staten, ...
... av att skaparens rättigheter har förstärkts i enlighet med en allmän förstärkning av rättigheterna för Intellektuell egendom. ...
Parkerna har många attraktioner som bygger på teman från intellektuell egendom som ägs av NBCUniversal eller på licens från ...
Poeten slog sig nu till ro på sin egendom Aulestad i Gausdal. 1877 gav han ut en ny roman Magnhild som var ett verk där hans ... I en senare utgåva av detta verk tog han med en inledande essä Intellektuell frihet som närmare förklarade hans ståndpunkt. ...
Webers klassbegrepp har vissa likheter med Karl Marx klassbegrepp, till exempel att egendom eller brist på egendom är ... Bland människor utan stora materiella resurser ger skillnader i intellektuell förmåga, grundade på exempelvis utbildning och ... Denna komponent består av kontroll över egendom och förtjänster eller över prestationsförmåga. Det är den typ av möjlighet man ... Weber antar, att klassituationen beror på vilken typ av varor eller egendom som medlemmarna kontrollerar, samt på vilken typ av ...
I kapitalismen utgör patentlagar, äganderättigheter avseende intellektuell egendom, branschstrukturer och barriärer för inträde ... över egendom efter eget godtycke till varje ägare, även om beslut avseende viss egendom kan ha ovälkomna effekter på andra ... Denna föreställning utsträcker sig till att även omfatta egendom som ägs av företag. Under loppet av det sena 1800-talet och ... Albert och Hahnel menar att det är orättvist och ineffektivt att kompensera människor på grund av deras arv, egendom, eller ...
... och vetenskapsministeriet Myndigheten för intellektuell egendom, patent och varumärken Myndigheten för tillsyn inom utbildning ...
... intellektuell egendom och arbetskraftsfördelning. Förespråkare av civilisationen menar att den leder till lägre barnadödlighet ... människors relationer och naturen genom införandet av hierarkier och abstrakta koncept för att styra dessa såsom privat egendom ...
I denna självbiografi, som nu åter skall bli allmän egendom, möter oss ett porträtt av konstnären, som verkar alltigenom ... intellektuell klarhet och energi utan gräns. Detaljrikt och fängslande, ogenerat och oemotståndligt skildrar han i ...
År 1875 flyttade hon till en egendom utanför Mariestad, där Idiotanstalten Johannesberg byggdes upp, med plats för 30 elever ... Den idag korrekta medicinska termen är på engelska mental retardation, förkortat MR; på svenska intellektuell ... grav eller måttlig intellektuell funktionsnedsättning; även: fåne, sinnesslö, förståndssvag, ärkedum, kretin). Begreppet idiot ...
Livets mål är därför en intellektuell kärlek till Gud (amor Dei intellectualis). Detta är den högsta dygden och på samma gång ... Ett sådant naturrättsligt stadium leder dock till att människor lever i rädsla för sina liv och egendom. Genom att ingå ett ... som till slut mynnar ut i en halvt mystisk intellektuell kärlek till Gud ("amor Dei intellectualis"). Inom metafysiken utgår ...
Hans liv och öde symboliserar ställningen av en intellektuell konstnär som levde i två kulturer. Han var en kosmopolitiskt och ... ägodelar/egendom. I hans porträtt ser man en klar skillnad mellan de olika klasserna. I framställningar av medelklassen ...
Man har ju då trots allt blandat sin egendom med ett objekt. Locke har dock ett annat argument som hjälper honom att undkomma ... I andra fall har det varit ren realpolitik där man helt enkelt vill regera utan att ge någon tydligt intellektuell förklaring, ... Enligt libertarianismen har alla människor absolut äganderätt över både sig själva och sin egendom. Den mest kända företrädaren ... egendom, rättigheter, samt lagar och upprätthållandet av dem, vad de är samt varför och om de behövs. Mer vardagligt används ...
Hon tilläts så småningom bosätta sig på sin egendom utanför Moskva. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material ... där hon blev känd som intellektuell vid hoven och blev invald vid flera akademier. Hon återvände till Ryssland 1782 och ...
Det var en intellektuell och vetenskaplig blomstringsperiod då man intresserade sig för "de nyttiga kunskaperna" som medicin, ... Han ville inte ha någonting att göra med regeringsmakt, privat egendom, äktenskap eller stadfäst religion. En av Antisthenes ... Som intellektuell fokuserade Iqbal på andlighetens olikartade utvecklingar i väst och öst, inspirerad av Friedrich Nietzsche, ... frihet och egendom. Dessa rättigheter är lika för alla och får inte kränkas av någon annan individ eller sammanslutning, menade ...
Under 1970-talet var Pipes en ledande kritiker av avspänningspolitiken, som han beskrev som "inspirerad av intellektuell lättja ... i tanken om riket som storfurstens privata egendom och den därav följande svaga positionen för annan privat egendom. Notera att ...
Han stärkte kronans finanser genom en slags expropriation av kyrkans egendom, som kallas "Gustav Vasas reduktion". I Stockholm ... militärer och en växande intellektuell elit. I Stockholm låg även rustningsindustrin och krigsflottans utskeppningshamn, här ...
... "egendom" "skadats". Enligt biblisk lag kan våldtäktsmannen tvingas att gifta sig med den ogifta kvinnan stället för att få ... eller en individ med en intellektuell funktionsnedsättning. Våldtäkter förekommer i krig som (illegalt) vapen, och systematiska ...
Narrollen Feste skrevs för Robert Armin som 1599 ersatt den äldre narren Will Kempe, vilken varit både mindre intellektuell och ... Och Malvolio vill förbjuda björnhetsning på Olivias egendom men hans antagonister vill göra honom själv till björnen i deras ...
De konstituerande medlemmarna lyckades förvärva en egendom i Dublin och öppna Abbey Theater den 27 december 1904. Yeats drama ... Några litteraturkritiker har dock hävdat att dessa influenser saknar intellektuell skärpa; W.H. Auden må särskilt framhållas, ...
Sedan han meddelat att han inte önskade komma, beslagtogs hans egendom i Tyskland, inklusive villan i München och bilarna. Åren ... mycket intellektuell familj. Paret fick sex barn: Erika (1905-1969), Klaus (1906-1949, självmord), Golo (1909-1994), Monika ( ... då de inte kunde ta med sig sin egendom. I riksdagsvalet 1930 gjorde det nationalsocialistiska partiet stora framsteg. Thomas ...
Sanna kvinnor, som diskuterade gifta kvinnors rätt till egendom, mottogs med jubel av publiken och som en följd av pjäsens ... utvecklade sin kreativitet och stärkte sin identitet som intellektuell, skrivande kvinna. Trots att Edgren aldrig uppmuntrat ... I Lefflers mest kända drama Sanna kvinnor (1883) skildrade hon gifta kvinnors rätt till egendom. Sanna kvinnor beskylldes av ...
Grants egendom såldes efter hans avrättning men köptes tillbaka av hans son, Wintour Grant, 1623 och han valde sedan att sälja ... Grant har beskrivits vara en melankolisk och beslutsam person, som var väldigt intellektuell och studerade latin och andra ... Grant beskrevs av författaren Antonia Fraser som en melankolisk person som var väldigt intellektuell och studerade latin och ...
Men medan Schelling i denna enhet sett något obegripligt, endast för en "intellektuell åskådning" fattbart, förklarade Hegel ... är andens egendom. För andens fulla frigörelse krävs att man ställer sig på en ståndpunkt, där det blir klart, att naturen ...