Ej klassificerade familjer av bakteriofager Familjen Inoviridae Familjen Microviridae Ej klassificerade familjer Familjen ...
Familjen Inoviridae. *Familjen Microviridae. *Ej klassificerade familjer *Familjen Geminiviridae. *Familjen Circoviridae. * ...