Substituerade indoler används ofta i läkemedel. Se även[redigera , redigera wikitext]. *Pyrrol ...
... används för att tillverka indoler som används i färgämnen och läkemedel. Anilin Material Safety Data Sheet ...
Den deprotonerar med lätthet alkoholer, fenoler, tioler, indoler med mera. Den reagerar med flytande ammoniak under bildande av ...
5-IT är ej framtagen som läkemedelssubstans. Alexander Shulgin nämner 5-IT mycket kort i sin bok TiHKAL, och rapporterar om effekter vid en oral dos av 20 mg. Doser runt 100 mg tycks ha varit vanligen förekommande hos droganvändare, sedan 5-IT började bli tillgängligt som nätdrog under 2011. Symptom vid användning inkluderar utvidgade pupiller, svettningar, motorisk oro, myrkrypningar, förvirring, uppjagad stämning, ångest, hög puls, högt blodtryck och hög kroppstemperatur.[1]. I Sverige har intag av 5-IT satts i samband med flera dödsfall under första halvan av 2012. Rättsmedicinalverket upptäckte i juli 2012 en koppling till förekomst av 5-IT i 14 dödsfall, efter genomförda obduktioner. Samtliga döda var unga män i 20- till 30-årsåldern.[2] I minst några av fallen bedöms förgiftning av 5-IT vara dödsorsaken. 5-IT var det enda drogfyndet i två fall, och i de övriga förekom 5-IT i kombination med andra droger eller läkemedel hos de avlidna.[1]. ...