Incidens[redigera , redigera wikitext]. Det är vanligare bland flickor, och förekommer i ett fall per 5 000-10 000. Risken att ...
Incidens[redigera , redigera wikitext]. Osteosarkom är den vanligaste typen av skelettcancer hos barn och ungdomar. I Sverige ...
Prevalens och incidens[redigera , redigera wikitext]. Cancer i livmoderhalsen (cervixcancer) drabbar kvinnor i alla åldrar lika ...
Män har också en högre incidens av hjärtkärlsjukdom. Epidemiologiska studier har visat att höga koncentrationer av HDL (mer än ...
mortalitet morbiditet incidens. ...
Liksom med många andra endokrina sjukdomar, finns en förhöjd incidens psykiska störningar. Vid akromegali finns framför allt en ...
mortalitet prevalens incidens Denna artikel om immunologi, smittämnen eller epidemier saknar väsentlig information. Du kan ...
"Tragico incidente lungo la Pedemontana. Muore l'europarlamentare Buonanno" (på italienska). La Provincia di Varese. 5 juni 2016 ... Incidente mortale sulla Pedemontana, muore l'europarlamentare Buonanno. Varese News 5 juni 2016. Läst 7 juni 2016. Wikimedia ... http://www.laprovinciadivarese.it/stories/varese-citta/tragico-incidente-lungo-la-pedemontana-morto-leuroparlamentare-buonanno_ ...
... har en uppskattad incidens på 2,1 per 100 000 invånare och år globalt.[8] Globalt upptäcks ungefär 150 000 nya fall ...
italienska) ^ "Tragico incidente lungo la Pedemontana. Muore l'europarlamentare Buonanno" (på italienska). La Provincia di ... http://www.laprovinciadivarese.it/stories/varese-citta/tragico-incidente-lungo-la-pedemontana-morto-leuroparlamentare-buonanno_ ...
Risperidon har fortfarande en högre incidens av extrapyramidala biverkningar än de andra atypiska antipsykotika som finns. ...
Incidens Borrelia ^ [a b] "West African meningitis outbreak kills 931: UNICEF". AFP. 12 mars 2009. http://www.google.com/ ...
mortalitet morbiditet incidens ^ Svenska Akademiens ordbok: Prevalens ^ Raymond S Greenberg et. al. (2005). Medical ...
Sjukdomen har stor geografisk skillnad i incidens, exempelvis är hjärtsjukdom orsakad av ateroskleros åtta gånger vanligare i ...
Nativitet Prevalens Incidens Morbiditet Mödradödlighet ^ "UN The 2015 Revision of World Population Prospects 2010-2015". http ...
Termen "incidens" används för att betona den symmetriska naturen hos förhållandet mellan punkter och linjer. Så används ... linje och incidens är odefinierade grundbegrepp. Detta formella betraktelsesätt behövs för att förstå begreppet dualitet när ... en mängd av punkter och en relation mellan linjer och punkter kallad incidens och har följande egenskaper: Två distinkta ...
Finland har högre incidens (förekomst) av sorkfeber än Sverige med 3 259 fall 2008 och området sträcker sig från trakterna av ... Högst incidens, det vill säga insjuknade per 100 000 invånare rapporteras från Finland, Estland, Kroatien och Slovenien. I ...
Ciclismo, è morto Michele Scarponi, vittima di un tragico incidente stradale i La Gazzetta dello Sport 22 april 2017 (på ...
Personliga åtgärder (till exempel handtvätt) har visat sig minska frekvensen för incidens och förekomst av gastroenterit i ...
... en högre incidens av lymfom. ^ [a b] Taylor, Elizabeth J. (2000). Dorland's Illustrated medical dictionary. (29:e). ...
ISBN 0-07-162243-8 ^ Per Wändell, "Ingen ökad incidens av diabetes i Sverige" Arkiverad 18 juni 2018 hämtat från the Wayback ...
Hos vuxna förekommer diskit framförallt som postoperativ komplikation till ryggkirurgi (incidens på 0,5 %), men även vid ...
... fraseri Culiseta frenchii Culiseta fumipennis Culiseta glaphyroptera Culiseta hilli Culiseta impatiens Culiseta incidens ...
... gruicollara Lordiphosa harpophallata Lordiphosa hexasticha Lordiphosa himalayana Lordiphosa hirsuta Lordiphosa incidens ...
... är en maximal incidens på 0.6/100 000 födda barn och att det kan ha funnits barn som felaktigt diagnostiserats med skakvåld. ...
... incidens av hjärtkärlsjukdom, inklusive stroke och högt blodtryck. I växter och djur binds blyjoner (jon=laddad atom) till ...
På engelska pratar man om emerging infectious disease för sjukdomar som under den senaste 20-årsperioden ökat i incidens, och ...
Uccellanda (1953) - kortfilm Ambulatorio (1954) - kortfilm Incidente (1955) - kortfilm Le stagioni (1961) - kortfilm Domenica ...
... (från latin incidere, "infalla") kan beteckna: Skatteincidens, en analys om vilken grupp som i slutändan bär ... Incidens (epidemiologi), ett mått på risken att nya förhållanden skall utvecklas inom en specificerad tidsperiod. ... skattebördan för en viss skatt Incidens (geometri), de binära relationer som beskriver hur delmängder möts. Incidensmatris är ...