Ordbok Incidens kan syfta på: Skatteincidens - en analys om vilken grupp som i slutändan bär skattebördan för en viss skatt ... en annan benämning på anslutningsmatris Incidens (epidemiologi), gäller oftast sjukdomsförekomst Incidensvinkel - inom fysiken ... Incidens (geometri) - de binära relationer som beskriver hur delmängder möts Incidensmatris - ...
Inom geometrin är begreppet incidens primitivt och grundläggande. Det betecknar påståenden som att: En punkt och en rät linje ...
... är en stekelart som först beskrevs av Thomson 1894. Campodorus incidens ingår i släktet Campodorus och ... Yu D.S.K., 2009-05-04 ^ [a b] Dyntaxa Campodorus incidens (Robotskapade stekelartiklar, Robotskapade artiklar 2013-08, ... http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2011/search/all/key/campodorus+incidens/match/1. Läst 24 september 2012. ^ ...
... är en stekelart som först beskrevs av Thomson 1889. Aneuclis incidens ingår i släktet Aneuclis och familjen ... Yu D.S.K., 2009-05-04 ^ [a b] Dyntaxa Aneuclis incidens (Robotskapade stekelartiklar, Robotskapade artiklar 2013-08, ... http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2011/search/all/key/aneuclis+incidens/match/1. Läst 24 september 2012. ^ ...
Incidens, av latinets incidens, perfekt particip av incidere - infalla, är ett epidemiologiskt begrepp som anger antalet ... Beroende på vilka data som finns kan man beräkna två slags incidens. Kumulativ incidens eller risk anger andelen friska som ... Incidens ^ Raymond S Greenberg et. al. (2005). Medical epidemiology (4). New York: Lange Medical Books. ISBN 0-07-141637-4 ( ...
... eller 1984 FC är en asteroid i huvudbältet som upptäcktes den 31 mars 1984 av den amerikanske astronomen Edward ... a b c d] "JPL Small-Body Database Browser 3849 Incidentia" (på engelska). Solar System Dynamics. NASA/Jet Propulsion Laboratory ... a b] "Minor Planet Center 3849 Incidentia" (på engelska). Minor Planet Center. https://www.minorplanetcenter.net/db_search/show ...
mortalitet morbiditet incidens (Epidemiologi). ...
Män har också en högre incidens av hjärtkärlsjukdom. Epidemiologiska studier har visat att höga koncentrationer av HDL (mer än ...
"Tragico incidente lungo la Pedemontana. Muore l'europarlamentare Buonanno" (på italienska). La Provincia di Varese. 5 juni 2016 ... Incidente mortale sulla Pedemontana, muore l'europarlamentare Buonanno. Varese News 5 juni 2016. Läst 7 juni 2016. Wikimedia ... http://www.laprovinciadivarese.it/stories/varese-citta/tragico-incidente-lungo-la-pedemontana-morto-leuroparlamentare-buonanno_ ...
italienska) ^ "Tragico incidente lungo la Pedemontana. Muore l'europarlamentare Buonanno" (på italienska). La Provincia di ... http://www.laprovinciadivarese.it/stories/varese-citta/tragico-incidente-lungo-la-pedemontana-morto-leuroparlamentare-buonanno_ ...
Incidens Borrelia ^ [a b] "West African meningitis outbreak kills 931: UNICEF". AFP. 12 mars 2009. http://www.google.com/ ...
mortalitet morbiditet incidens ^ Svenska Akademiens ordbok: Prevalens ^ Raymond S Greenberg et. al. (2005). Medical ...
Liksom med många andra endokrina sjukdomar, finns en förhöjd incidens psykiska störningar. Vid akromegali finns framför allt en ...
Inom epidemiologi är ett utbrott en plötslig ökning i en sjukdoms incidens. Det kan påverka en liten, lokal grupp eller påverka ...
mortalitet prevalens incidens Denna artikel om immunologi, smittämnen eller epidemier saknar väsentlig information. Du kan ...
Termen "incidens" används för att betona den symmetriska naturen hos förhållandet mellan punkter och linjer. Så används ... linje och incidens är odefinierade grundbegrepp. Detta formella betraktelsesätt behövs för att förstå begreppet dualitet när ... en mängd av punkter och en relation mellan linjer och punkter kallad incidens och har följande egenskaper: Två distinkta ...
... har en uppskattad incidens på 2,1 per 100 000 invånare och år globalt. Globalt upptäcks ungefär 150 000 nya fall ...
Risperidon har fortfarande en högre incidens av extrapyramidala biverkningar än de andra atypiska antipsykotika som finns. ...
Finland har högre incidens (förekomst) av sorkfeber än Sverige med 3 259 fall 2008 och området sträcker sig från trakterna av ... Högst incidens, det vill säga insjuknade per 100 000 invånare rapporteras från Finland, Estland, Kroatien och Slovenien. I ...
Nativitet Prevalens Incidens Morbiditet Mödradödlighet Sveriges demografi ^ "UN The 2015 Revision of World Population Prospects ...
... med en incidens bland vuxna på 2/100 000 personer och år. Patienter med akut bakteriell hjärnhinneinflammation kan bli svårt ...
Olyckan utreddes av Spaniens Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC). Omkring 70 ...
Det upptäcktes med atypiska antipsykotika ett annat sätt att få lägre incidens av EPS där dopamin D2-receptorerna fortfarande ...
Tillståndet är vanligt med en prevalens på 4% och incidens på 428 kvinnor och 182 män per 100 000 personer. Det har föreslagits ...
Sjukdomen har stor geografisk skillnad i incidens, exempelvis är hjärtsjukdom orsakad av ateroskleros åtta gånger vanligare i ...
2020 rapporterades 335 fall av tuberkulos i Sverige motsvarande en incidens av 3,2 fall per 100 000 invånare - en minskning med ... folkhälsomyndigheten minskat kraftigt under 2020 till stor del på grund av minskad invandring från länder med hög incidens. ...
"Lutto nello sci di fondo, muore in un incidente in allenamento la 20enne slovena Hana Mazi Jamnik" (på italian). il Fatto ... https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/08/11/lutto-nello-sci-di-fondo-muore-in-un-incidente-in-allenamento-la-20enne-slovena- ...
ISBN 0-07-162243-8 ^ Per Wändell, "Ingen ökad incidens av diabetes i Sverige" Arkiverad 18 juni 2018 hämtat från the Wayback ...
Hos vuxna förekommer diskit framförallt som postoperativ komplikation till ryggkirurgi (incidens på 0,5 %), men även vid ...
Ciclismo, è morto Michele Scarponi, vittima di un tragico incidente stradale i La Gazzetta dello Sport 22 april 2017 (på ...