Immunsera från djur, vanligen hästar, finns mot bl. a. botulism, gasbrand och ormgift.[1] ...
Pfeiffer upptäckte 1892 influensabacillen, Haemophilus influenzae, och 1894 de specifika bakteriolytiska immunsera; därjämte ...
ATC-kod J06: Immunsera och immunglobuliner är en del av klassificeringssystemet ATC (Anatomical Therapeutic Chemical ...
... bruk J02 Antimykotika för systemiskt bruk J04 Medel mot mykobakterier J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk J06 Immunsera ...