Diagnostiken grundas på analys av sjukdomshistoria med stöd av specifika immunologiska tester och olika typer av provokationer ... utföra fysikalisk undersökning och bedöma olika tester och provokationer. Behandlingen kräver kunskap om både farmakologiska ... anafylaktiska reaktioner och andra immunologiska systemreaktioner, insektsallergi, urtikaria och angioödem samt primära ...
Överkänsligheten kan vara immunologiskt betingad och kallas då allergi och den kan bero på icke immunologiska mekanismer och ... IgE-tester) eller med hudtest, till exempel pricktest. Överkänslighet används som ett överordnat begrepp och innebär att ... Med allergi menas överkänslighetsreaktioner utlösta via immunologiska mekanismer. Det innebär bland annat att det kan finnas ... är enbart en beskrivning av den immunologiska reaktiviteten hos individen. Atopi innebar alltså en ärftligt betingad ökad ...
Patienter med den immunologiska sjukdomen psoriasis har också oftare förhöjda prolaktinnivåer i jämförelse med ... dels har tester på patienter med flera former av autoimmuna sjukdomar visat att dessa oftare har förhöjda prolaktinnivåer. Vid ...
Idag finns tester som man kan ta upp till fyra dagar innan förväntad mens och ändå få ett säkert resultat. Graviditetstest kan ... sedan 1960-talets början ersatts av immunologiska metoder, vilka är betydligt enklare och snabbare. Svenska insatser har därvid ... Tester för hemmabruk finns tillgängliga att köpa i butiker och på apotek och är relativt enkla att utföra på egen hand. En ...
Hudtester och blodprovstester (IgE-tester) kan i en del fall ge stöd för en anamnesbaserad misstanke om IgE-förmedlad allergi. ... Födoämnesöverkänslighet som inte beror på immunologiska reaktioner kallas födoämnesintolerans. Dit hör, bland annat, ... överkänslighet som förmedlas av immunologiska reaktioner. Födoämnesöverkänslighet är alltså ett vidare begrepp än ...
Infektionsförknippade immunologiska händelser i början av graviditeten kan påverka den neurologiska utvecklingen mer än ... eftersom inga direkta tester har rapporterats. En metaanalys som publicerades 2007 drog slutsatsen att det inte fanns något ...
Diagnosen kryptokockmeningit kan ställas till en låg kostnad med hjälp av tuschfärgning av CSV, men tester för ... Dessa inkluderar: medicinska förhållanden (populationens immunologiska mottaglighet), demografiska förhållanden (resor och ...
Dessa inkluderar: medicinska förhållanden (populationens immunologiska mottaglighet), demografiska förhållanden (resor och ... men tester för kryptokockantigen i blod eller CSV är känsligare, särskilt hos människor med AIDS.[34][35] ...