... , WB, även immunoblot, är en vanlig molekylärbiologisk metod som används inom proteinkemin för att detektera och ...
Tre år senare, i juni 1987, bestämde sig Witte för att testa proverna en gång till genom att använda sig av immunoblot som var ...