... , WB, även immunoblot, är en vanlig molekylärbiologisk metod som används inom proteinkemin för att detektera och ...
Tre år senare, i juni 1987, bestämde sig Witte för att testa proverna en gång till genom att använda sig av immunoblot som var ...
... bestämde sig Witte för att testa proverna en gång till genom att använda sig av immunoblot som var den mest tillförlitliga ...