Han ägnade sig även åt immunisering och kemoterapi vid cancer. Bland hans skrifter märks Praktische Anleitung zur Ausführung ...
Med tiden trappades dosen långsamt upp med målet att uppnå en immunisering (hormesis). Kungen av Pontos kom i konflikt med ...
Till immunisering och framställning av serum användes hästar och mulåsnor vilka injicerades med giftet. Ett större museum finns ...
Han försökte framkalla immunisering vid mul- och klövsjuka, men lyckades inte att identifiera mikroben. Han förbättrade den ...
... terapi står för behandling med blodserum som innehåller antikroppar och alltså ger passiv immunisering. Immunsera från ...
Immunisering med vaccinet ACW135Y mot fyra stammar är nu ett visumkrav för att delta i Hajj. Utveckling av ett vaccin mot grupp ... På liknande sätt har immunisering mot påssjuka lett till en markant minskning av fall med påssjukemeningit, vilket innan ... Sedan 1980-talet har många länder inkluderat immunisering mot Haemophilus influenzae typ B i sina rutinmässiga ... kan förhindras genom immunisering. Det vanligaste symptomet på meningit hos vuxna är svår huvudvärk, vilket förekommer hos ...
Immunisering av människor innan de exponeras är rekommenderat då det finns en förhöjd risk att utsättas. Högriskgrupper ...
... är tidig diagnos och immunisering av stora delar av befolkningen viktiga för att förhindra utbrott.[1] När symptom uppträtt hos ...
Men föräldrarnas oro över tiomersal-grälet har lett till sjunkande immunisering av barnsjukdomar och en ökad risk för ...
... immunisering, tonårsgraviditeter, HIV/AIDS, och cancer. Initiativ vid stora universitet såsom Johns Hopkins Universitet, och ...
... normalt immunoglobulin för intravaskulärt bruk J06BB01 Immunglobulin mot rh-immunisering J06BB02 Immunglobulin mot stelkramp ...
... den internationella alliansen för vaccination och immunisering (GAVI), och i det svenska institutet för tranistionsekonomier ( ...
... gav Jesty erkännandet att han var den förste som givit vaccin och givit fullgott bevis för att det gav permanent immunisering. ...
Immunisering med vaccinet ACW135Y mot fyra stammar är nu ett visumkrav för att delta i Hajj.[41] Utveckling av ett vaccin mot ... I de länder där sjukdomsbördan är högst, är dock vaccinet fortfarande för dyrt.[38][39] På liknande sätt har immunisering mot ... Sedan 1980-talet har många länder inkluderat immunisering mot Haemophilus influenzae typ B i sina rutinmässiga ...
... (av nylatin immunizatio, av immun), innebär att man framkallar en ökad immunologisk reaktionsförmåga och immunitet ... "immunisering". Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/immunisering. Läst 7 juli 2012. Vaccination. ...