... (av nylatin immunizatio, av immun), innebär att man framkallar en ökad immunologisk reaktionsförmåga och immunitet ... "immunisering". Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/immunisering. Läst 7 juli 2012. Vaccination (Medicinska termer, ...
Han ägnade sig även åt immunisering och kemoterapi vid cancer. Bland hans skrifter märks Praktische Anleitung zur Ausführung ...
Antikropp Immunisering Profylax ^ Kuby_Immunology 2007, s. 2-3, 475. ^ [a b c d] Gross, C. P.; Sepkowitz, K. A. (1998-7). "The ...
Med tiden trappades dosen långsamt upp med målet att uppnå en immunisering (hormesis). Kungen av Pontos kom i konflikt med ...
Till immunisering och framställning av serum användes hästar och mulåsnor vilka injicerades med giftet. Ett större museum finns ...
Denna studie påvisade främst IgG-antikroppar och indikerar därmed en genomgången infektion eller immunisering. Fördelningen ...
Han försökte framkalla immunisering vid mul- och klövsjuka, men lyckades inte att identifiera mikroben. Han förbättrade den ...
... terapi står för behandling med blodserum som innehåller antikroppar och alltså ger passiv immunisering. Immunserum från ...
Immunisering av människor innan de exponeras är rekommenderat då det finns en förhöjd risk att utsättas. Högriskgrupper ...
Men föräldrarnas oro över tiomersal-grälet har lett till sjunkande immunisering av barnsjukdomar och en ökad risk för ...
... gav Jesty erkännandet att han var den första som givit vaccin och givit fullgott bevis för att det gav permanent immunisering. ...
I områden där gula febern är vanlig och vaccination ovanligt är tidig diagnos och immunisering av stora delar av befolkningen ...
... immunisering, tonårsgraviditeter, HIV/AIDS, och cancer. Initiativ vid stora universitet såsom Johns Hopkins Universitet, och ...
... normalt immunoglobulin för intravaskulärt bruk J06BB01 Immunglobulin mot rh-immunisering J06BB02 Immunglobulin mot stelkramp ...
... den internationella alliansen för vaccination och immunisering (GAVI), och i det svenska institutet för tranistionsekonomier ( ...