De kan påvisas med hjälp av immunhistokemi, in situ-hybridisering eller immunocytokemi. Senare studier tyder dock på att denna ...
Med hjälp av immunhistokemi kan man även forska på mediciner och hur de påverkar olika celler och vävnadstyper. Genom att ... Immunhistokemi behöver inte alltid ske på utsidan av cellers membran utan man kan även undersöka cellers insida. För att göra ... För att kunna avgöra om ett visst ämne (protein) finns i en vävnad kan man använda sig av immunhistokemi. Det finns två olika ... Immunhistokemi (förkortas IHK ) går ut på att man lokaliserar proteiner med hjälp av fluorescerande antikroppar som binder till ...