Han utvecklade i sin doktorsavhandling en helt ny analysmetod för immundiffusion. Denna metod kallas ofta Ouchterlony-metoden ...