Antimykotika, Imidazoler, Klororganiska föreningar). ...
... syftar på föreningen medan imidazoler syftar på en klass av föreningar med liknande ringstruktur men varierande ...
Antimykotika, Imidazoler, Klororganiska föreningar, Etrar). ...
Den ingår i till exempel tiamin (Vitamin B1). Tiazoler har stora likheter med imidazoler. Oxazol Imidazol Thiazole chemicalbook ...
Bra Böckers lexikon, 1976 (Aminosyror, Imidazoler, Histamin). ...
Alkoholer, Angiotensin II-receptorantagonister, Imidazoler, Klororganiska föreningar, Tetrazoler, Difenyler). ...
Coca Cola tvingas ändra recept i USA, Svenska Dagbladet 2012-03-09 (Enwp, Imidazoler, Cancerframkallande ämnen). ...
Exempel på ämnesgrupper som fungerar som epoxihärdare är: aminer, amider, syraanhydrider, imidazoler, bortrifluoridkomplex, ...
Exempel på ämnesgrupper som fungerar som epoxihärdare är: aminer, amider, syraanhydrider, imidazoler, bortrifluoridkomplex, ...