Den ingår i till exempel tiamin (Vitamin B1). Tiazoler har stora likheter med imidazoler. Oxazol Imidazol Thiazole chemicalbook ...
Exempel på ämnesgrupper som fungerar som epoxihärdare är: aminer, amider, syraanhydrider, imidazoler, bortrifluoridkomplex, ...
... syftar på föreningen medan imidazoler syftar på en klass av föreningar med liknande ringstruktur men varierande ...
I den genetiska koden kodas histidin av två kodon: CAU och CAC. Histidin är ett av utgångsämnena vid kroppens tillverkning av histamin, som medverkar i kroppens immunförsvar. Människor kan inte själva tillverka histidin, utan måste få den tillförd genom födan. På vissa proteaser utgör histidin en viktig del av den aktiva ytan. ...