Benämningen "hypokloritsyra" eller "hypoklorsyra" är inte korrekta kemiska namn, men används ofta som en översättning av ...