"Hypofys Psykologiguiden". Arkiverad från originalet den 16 februari 2015. https://web.archive.org/web/20150216155002/http://www ... https://web.archive.org/web/20100116095636/http://www.hypophysis.net/Tove/hypofys.html.. ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Hypofys&oldid=40125607" ...
... av hypofys samt blodprovstagningar. Det viktigaste blodprovet för att diagnostisera akromegali är att mäta nivån av det ...
Binjurar Könskörtlar Langerhans cellöar Bisköldkörtlar Tallkottkörtel Hypofys-binjureaxel Hypofys Sköldkörtel Denna artikel om ...
Tillståndet beror oftast på en defekt i hypotalamus-hypofys-könskörtel-systemet, även om iatrogena orsaker ibland också ...
Den är en satir om hur en hund förvandlas efter att hypofys och testiklar från en människa inopererats. 1976 kom en italiensk ... Den handlar om hur en professor opererar in en mänsklig hypofys och mänskliga testiklar i en gatuhund, vilket får hunden att ...
En överaktiv hypofys kommer alltså att överproducera något av dessa hormoner. Detta kan leda till sjukdomar som akromegali, ... Den vanligaste orsaken till en överaktiv hypofys är godartade tumörer (adenom). Mindre vanliga orsaker är cancer eller ... Barn och ungdomar med överaktiv hypofys kan drabbas av hypogonadism, gigantism eller kortvuxenhet, hirsutism, fetma, och ...
... kan återfinnas i alla celler, men har en särskilt hög koncentration i ögon, hud, hår, naglar, hjärna, hypofys, binjurar, ...
... är en undersökning av hypofys och sköldkörtel, som innebär att nivåerna av hormonet TSH testas med blodprov ...
Huvudartikel: Hypofys Hypofysens endokrina aktivitet ingår i hypotalamus-hypofyssystemet, som är en del av det neuroendokrina ...
Hypofys. Hyperfunktion av hypofysen · Akromegali · Hyperprolaktinemi · Inadekvat ADH-sekretion · Hypofysinsufficiens · Sheehans ... när sjukdomar i hypotalamus och hypofys visar sänkta sådana värden med testosteronbristen (hypogonadotropism). I det förra ...
... hypofys- och binjurefunktionerna samt sterilitet hos kvinnor och dess behandling. Han startade 1948 tidskriften Acta ...
Blodburna blodtrycksreglerande hormoner utsöndras, i respons på noradrenalin, från njurar, hypofys och binjurar (angiotensin, ...
... diafragma gallblåsa hjärna hjärta huden hypofys kvinnobröst leder lever livmoder luftstrupe läpp lungor magsäck matstrupe ...
... tillsammans med sjukdom eller skada i hypofys/hypotalamus behövs inte alltid törstprov. Men om diagnosen är oklar, och man inte ...
... i hypofys, är beskriven både efter kortverkande och långverkande behandling med opioider. Detta resulterar i minskad produktion ...
... äggstockar och hypofys. Vissa hårt idrottande kvinnor drabbas av hyperandrogenism. Kvinnor som tränar oxiderar mindre ...
H01 Hypofys- och hypotalamushormoner samt analoger H02 Kortikosteroider för systemiskt bruk H03 Tyreoideahormoner och ...
... eller hypofys. ICD-10 räknar också sjukdomar i hypotalamus till de endokrina sjukdomarna. De hormoner som endokrina sjukdomar ...
Hypofys Hypofyshormon Hypofystumör Hypofysinsufficiens Diabetes insipidus SIADH Thyroidea Struma Hyperthyreos Hypotyreos ...
https://web.archive.org/web/20100116095636/http://www.hypophysis.net/Tove/hypofys.html. ^ [a b] "Hypofysen PDG Hälsa". ... TRH-stimulering Hypotalamus ^ [a b c] "Hypofys Psykologiguiden". Arkiverad från originalet den 16 februari 2015. https://web. ...
Hypofys. Hyperfunktion av hypofysen · Akromegali · Hyperprolaktinemi · Inadekvat ADH-sekretion · Hypofysinsufficiens · Sheehans ...
Hypofys. Hyperfunktion av hypofysen · Akromegali · Hyperprolaktinemi · Inadekvat ADH-sekretion · Hypofysinsufficiens · Sheehans ...
Hypofys. Hyperfunktion av hypofysen · Akromegali · Hyperprolaktinemi · Inadekvat ADH-sekretion · Hypofysinsufficiens · Sheehans ...
Hypofys. Hyperfunktion av hypofysen · Akromegali · Hyperprolaktinemi · Inadekvat ADH-sekretion · Hypofysinsufficiens · Sheehans ...
Hypofys. Hyperfunktion av hypofysen · Akromegali · Hyperprolaktinemi · Inadekvat ADH-sekretion · Hypofysinsufficiens · Sheehans ...
Hypofys. Hyperfunktion av hypofysen · Akromegali · Hyperprolaktinemi · Inadekvat ADH-sekretion · Hypofysinsufficiens · Sheehans ...
Hypofys. Hyperfunktion av hypofysen · Akromegali · Hyperprolaktinemi · Inadekvat ADH-sekretion · Hypofysinsufficiens · Sheehans ...
Hypofys. Hyperfunktion av hypofysen · Akromegali · Hyperprolaktinemi · Inadekvat ADH-sekretion · Hypofysinsufficiens · Sheehans ...