Modification of Diet in Renal Disease, MDRD) för uppskattning av den glomerulära filtrationshastigheten (eGFR). eGFR kan också ... JNC7 skiljer mellan hypertoni stadium I, hypertoni stadium II och isolerad systolisk hypertoni. Isolerad systolisk hypertoni ... Hypertoni klassificeras som antingen primär (essentiell) hypertoni eller sekundär hypertoni. Ca 90-95% av fallen klassas som " ... Priser för hypertoni i USA ökade och nådde 29% år 2004. Sedan år 2006 har 76 miljoner amerikanska vuxna hypertoni (34 % av ...
Läkartidningen 99:4736-4740 Aurell, Mattias i Vem är det 1993 ^ [a b] Renal response in man to plasma volume expansion and ... Libris 10023211 Aurell, Mattias (1996). Njurarnas roll vid primär hypertoni: reflektioner kring ett aktuellt tema ([Ny, ... Beneficial effects of angiotensin-converting enzyme inhibition on renal function in patients with diabetic nephropathy. Br Med ... Bendz, Hans (2002) (på eng). Renal and parathyroid function in psychiatric patients on lithium treatment. Göteborg. Libris ...