Kolväten kan oxideras i flera steg: hydroxylering, där alkoholer eller fenoler uppstår; dehydrogenering av alkoholens OH-grupp ...
Fenylalanin överförs till kanelsyra, följt av hydroxylering av cinnamat-4-hydroxylas för att ge 4-kumarinsyra. 4-kumarinsyra ...
Hos svamparna utgör den bildade atromentinsyran substrat för vidare hydroxylering till de andra pulvinsyrorna. Biosyntes av ...
Den pro-translations processen innebär bland annat hydroxylering av vissa av de ingående aminosyraresterna lysin och prolin ...
... hydroxylering, med mera. Genreglering Regulatoriskt gennätverk Denna biologirelaterade artikel saknar väsentlig information. Du ...
Syntesen av alla androgener börjar med hydroxylering av kolatom nummer 17 i progeston, varvid 17α-hydroxiprogesteron erhålls ...
... kallas den process då minst en väteatom i ett kolväte ersätts av en hydroxylgrupp (OH-grupp). Det är en oxidation ... Hydroxylering av aminosyrarester är en del av den posttranslationella modifieringen av proteiner under proteinsyntesen. Om man ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Hydroxylering&oldid=44428224" ...
... är ansvarig för ett steg i biosyntesen av antibiotikumet erytromycin genom C6-hydroxylering av makroliden 6-deoxierytronolid B ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
hydroxylering, där alkoholer eller fenoler uppstår;. *dehydrogenering av alkoholens OH-grupp, där aldehyder eller ketoner ...