... kallas den process då minst en väteatom i ett kolväte ersätts av en hydroxylgrupp (OH-grupp). Det är en oxidation ... Hydroxylering av aminosyrarester är en del av den posttranslationella modifieringen av proteiner under proteinsyntesen. Om man ...
Kolväten kan oxideras i flera steg: hydroxylering, där alkoholer eller fenoler uppstår; dehydrogenering av alkoholens OH-grupp ...
Hos svamparna utgör den bildade atromentinsyran substrat för vidare hydroxylering till de andra pulvinsyrorna. Biosyntes av ...
Fenylalanin överförs till kanelsyra, följt av hydroxylering av cinnamat-4-hydroxylas för att ge 4-kumarinsyra. 4-kumarinsyra ...
Syntesen av alla androgener börjar med hydroxylering av kolatom nummer 17 i progeston, varvid 17α-hydroxiprogesteron erhålls ...
Den pro-translations processen innebär bland annat hydroxylering av vissa av de ingående aminosyraresterna lysin och prolin ...
Därifrån sker hydroxylering (3), följt av oxidation (4) till en aldehyd direkt följt av ytterligare hydroxylering (5) och ... Bildning av absintinsesquiterpen guaianolidmonomeren [D] från hydroxylering och dubbelbindningsomläggning (8,9) antas sedan att ...
... hydroxylering, med mera. Genreglering Regulatoriskt gennätverk (Artiklar som behöver källor 2019-12, Alla artiklar märkta med ...
En annan metod är Woodward cis-hydroxylering (cisdiol) och den relaterade Prévostreaktionen (antidiol), avbildad nedan, som ...
Hydroxylering sker med hjälp av ett monoxygenas-enzym enligt: en flavonol + O2 + NADPH + H+ → en hydroxiflavonol + NADP+ + H2O ... Biosyntesen från andra flavonoler kan delas upp i två huvudtyper: dels hydroxylering av en kolatom på flavon-stommen och dels ...
... hydroxylering av kavalaktonen, avvattning, reducering av 7,8-dubbelbindning (endast för yangonin, desmetoxyyangonin, ...
... är ansvarig för ett steg i biosyntesen av antibiotikumet erytromycin genom C6-hydroxylering av makroliden 6-deoxierytronolid B ...