Alternativ begrändade till hydromorfon och oxykodon. ^ Det finns en möjlig roll för sederande antihistaminer för ett fåtal ...
Som reservdroger används bland annat Hydromorfon och Midazolam. Liksom med de nya, obeprövade läkemedlen kan man med ...
... är ett bedövande och kramplösande kombinationspreparat av morfinderivatet hydromorfon och atropin. Blandningen ...
... tillverkar smärtstillande medel som hydromorfon, oxikodon, fentanyl, kodein och hydrokodon. Det är känt för ...
Denna sida utgör innehållet i en specifik grupp på nivå 2. N02AA01 Morfin N02AA02 Opium N02AA03 Hydromorfon N02AA04 Nikomorfin ... N02AG01 Morfin och spasmolytika N02AG02 Ketobemidon och spasmolytika N02AG03 Petidin och spasmolytika N02AG04 Hydromorfon och ...
... är cirka tio gånger starkare än morfinsulfatpentahydrat och morfinhydroklorid. I USA är detta en av reservdrogerna ... Hydromorfon, summaformel C17H19NO3, är ett morfinderivat. Varunamn i Sverige är Palladon vilket finns tillgängligt som ...
Bland morfinderivaten kan nämnas: Apomorfin Bensylmorfin Etorfin Hydrokodon Hydromorfon Kodein Metyldesorfin Moramidintermediat ...
N02AG04 Hydromorfon och spasmolytika. N02AX Övriga opioiderRedigera. N02AX01 Tilidin. N02AX02 Tramadol. N02AX03 Dezocin. ... N02AA03 Hydromorfon. N02AA04 Nikomorfin. N02AA05 Oxikodon. N02AA08 Dihydrokodein. N02AA09 Diacetylmorfin. N02AA10 Papaveretum. ...
Heroin (Diacetylmorfin) · Oxikodon · Hydrokodon · Dihydrokodein · Hydromorfon · Oximorfon · Nikomorfin. Fenylheptylamin. ...