De genomgår sällan hydrolys. Etrar som har en CH-grupp bredvid syret bildar peroxider, som är mycket explosiva. På grund av ...
... bryts ner genom hydrolys. Ämnets effekter kan antingen vara centrala, i hjärna och ryggmärg, eller perifera, i andra ...
Reaktionen som katalyseras är en hydrolys. Bindningen som bryts kallas peptidbindning. Proteaser är essentiella i de flesta ...
... framställs genom hydrolys av magnesiumsilicid (Mg2Si). 5 M g 2 S i + 10 H 2 O → S i 2 H 6 + 3 S i H 4 + 10 M g O + H 2 ...
Hydrolys av dessa bindningar blir därför exergon. I adenosintrifosfat (ATP) finns det två stycken fosfoanhydridbindningar. ... Hydrolys av fosfoanhydridbindningen mellan gammafosfatgruppen och betafosfatgruppen ger ett negativt energiutbyte på -30,5 kJ/ ... Därför har dissociation av ATP genom hydrolys till adenosindifosfat (ADP) eller adenosinmonofosfat (AMP) ett negativt ... mol (räknat i Gibbs fria energi): ATP+H2O→ADP+Pi ΔG´°=-30,5 kJ/mol Hydrolys av fosfoanhydridbindningen mellan betafosfatgruppen ...
Ämnet kan framställas genom hydrolys av storax. Kanelalkohol doftar som hyacinter och används som parfym. Kanelalkohol ska ...
... framställs genom hydrolys av metylisocyanat (CH3NCO). 2 C H 3 N C O + H 2 O → ( C H 3 N H ) 2 C O + C O 2 {\ ...
... framställs vanligen genom hydrolys av kalciumcyanamid. C a C N 2 + H 2 O + C O 2 → C a C O 3 + C N 2 H 2 {\ ...
... bildas vid hydrolys av polysackariden stärkelse. Maltos i form av mältade, torkade och rostade sädeskorn används när man ...
Det produceras genom enzymatisk hydrolys från gelatinerad stärkelse. Maltodextrin är lättsmält, absorberas lika snabbt som ...
Stadens näringsverksamhet inkluderar anläggningar för timmerhantering och hydrolys. 12 januari 1989, folkräkning: 12 066 ...
... framställs genom hydrolys av epoxietan i vatten. Även andra glykoler, till exempel etylenglykol, bildas i ...
... er tar alltså bort en fosfatgrupp genom hydrolys. Oorganiskt fosfat frigörs vid den katalyserade reaktionen. För många ...
Sirap tillverkas genom hydrolys av socker och sockerlösningar. Råsocker är en mellanprodukt i sockertillverkningen. Bitsocker. ...
glukos från stärkelse eller från cellulosa genom hydrolys. Hydrolysen katalyseras vanligen av en syra eller enzym (amylas eller ...
... framställs industriellt genom hydrolys av maleinaldehyd (C4H2O3). C 4 H 2 O 3 + H 2 O → C 2 H 2 ( C O O H ) 2 {\ ...
Fetter kataboliseras genom hydrolys till fria fettsyror och glycerol. Glycerolen går vidare till glykolys och fettsyrorna bryts ...
Total hydrolys av proteinfibrerna behåller alla de tjugo aminosyrorna. Därför består proteinfibrer av kondensation av ...
... ger strukturell styvhet och motstår hydrolys. Amider omfattar många andra viktiga biologiska föreningar, liksom många läkemedel ...
Kemiskt ren 1-pentanol framställs genom hydrolys av 1-klorpentan. 1-Pentanol används för framställning av estrar som ...
Energin som används vid transporten bildas genom hydrolys av ATP. På ytan av vissa epitelceller finns det flimmerhår, som har ...
... framställs vanligen genom hydrolys av propylenoxid (C3H6O). C 3 H 6 O + H 2 O → C 3 H 6 ( O H ) 2 {\displaystyle ...
skopolamin och kokain, och kan erhållas genom hydrolys av dessa. Bensatropin och etybenzatropine är derivat av tropin. Det är ...
Kombinationen fukt, vatten och värme kan starta hydrolys (kemisk nedbrytning). En vanlig additiv är mjukgörare. Mjukgörare ...
Substansen undergår istället icke-enzymatisk hydrolys i vätskor till olika nedbrytningsprodukter. Hydrolysen är temperatur- och ...
I kommersiell skala är huvudvägen till vicinala dioler hydrolys av epoxider. Epoxiderna framställs genom epoxidering av alkenen ...
... upptäcktes vid hydrolys av amygdalin, ur ett extrakt av bittermandel. Derivat av mandelsyra bildas som resultat av ... Mandelsyra framställs vanligen genom hydrolys av mandelonitril, vilket är cyanohydrinen av bensaldehyd. Mandelonitril kan också ...
Det katalyserar en hydrolys av triglycerider i lipoproteinerna VLDL och kylomikroner. Lipoproteinlipas i fettvävnad stimuleras ...
... undergår vid kontakt med vatten hydrolys, som producerar väteperoxid och borat. Monohydratet och tetrahydrat är ...
... är ett transportprotein som genom ATP-hydrolys transporterar kloridjoner i epitelceller. Över 1000 mutationer är kända i CFTR. ...