Hydrokultur är populärt i länder som saknar bördiga jordar att odla i. I USA har hydrokultur fått ett oförtjänt dåligt rykte, ... Men majoriteten av hydrokultur odlingarna i USA är dock lagliga och används till att odla blommor och grönsaker (till exempel ... Vattenkultur eller hydrokultur är växtodling i konstgjord miljö, där de nödvändiga växtnäringsämnena tillförs rötterna i en ... Nackdelen är att hydrokultur är generellt sett känsligare i många avseenden än ett vanligt odlingssystem. Det kräver därför mer ...
... används ofta inom växtodling för att göra jord luftigare och till hydrokultur. Den används även som isoleringsmaterial. ...
Semi-hydroponisk odling eller semi-hydro, s/h, passiv hydroponic*, semi-hydrokultur, halv-hydrokultur. Metod att odla växter i ...
Till skillnad från hydrokultur som använder vatten som odlingssubstrat och viktiga mineraler för att stödja tillväxten hos ...
Genom att använda resurser och metoder som används i växthus såsom hydrokultur går det att odla frukt, grönsaker, ätbara ...
... hydrokultur och planetarisk geovetenskap. Galaxy-versionen av Enterprise är beväpnad med tolv phaserarrayer av Typ X och tre ...
... och används vanligen i växthus och hydrokultur. Det används också som tillsats i cigaretter och sportdrycker och har E-nummer ...