S02BA01 Hydrokortison. S02BA03 Prednisolon. S02BA06 Dexametason. S02BA07 Betametason. S02C Glukokortikoider i kombination med ... S02CA03 Hydrokortison och antiinfektiva. S02CA04 Triamcinolon och antiinfektiva. S02CA05 Fluocinolonacetonid och antiinfektiva ...
Hydrokortison Fass Läst 24 april 2016. *^ Engström, Gudmundur Johannsson, Britt Edén. "Kortikosteroider och hypofyshormoner , ... Kortisonpreparat (i regel inte just substansen kortison, utan innehållande industriellt framställt hydrokortison) är dock ett ...
hydrokortison), medan svårare former kräver starkare varianter. Steroider botar inte eksemet men minskar inflammationen vilket ... Eksem behandlas med steroider (till exempel hydrokortison) och underhålls med mjukgörande krämer eller salvor. ...
Behandlingen är då intravenös saltlösning och intravenös hydrokortison (Solu-Cortef) i höga doser (100-200 mg i.v.). ... Vid behandling av Addisons sjukdom ersätter man förlusten av kortisol med hydrokortison och aldosteron med fludrokortison ( ...
... eller hydrokortison är ett steroidhormon som tillverkas av kolesterol och insöndras[1] från binjurarna, ofta i ...
Kortisol/hydrokortison, kortison, betametason, prednisolon och dexametason är exempel på glukokortikoider och aldosteron är en ...
Denna sida utgör innehållet i en specifik grupp på nivå 2. C05AA01 Hydrokortison C05AA04 Prednisolon C05AA05 Betametason ...
A01AB21 Klortetracyklin A01AB22 Doxycyklin A01AB23 Minocyklin A01AC01 Triamcinolon A01AC02 Dexametason A01AC03 Hydrokortison ...
Hydrokortison Loratadin Prednisolon Aktiverat kol Acetylcystein Atropin Kalciumglukonat Metyltioniniumklorid (metylenblått) ... Fludrokortison Hydrokortison Testosteron Etinylestradiol/levonorgestrel Etinylestradiol/noretisteron Levonorgestrel Ulipristal ... Rituximab Thioguanin Trastuzumab Vinblastin Vinkristin Vinorelbin Zoledronsyra Anastrozol Bicalutamid Dexametason Hydrokortison ... Mannitol Spironolakton Pankreasenzym Omeprazol Ranitidin Dexametason Metoklopramid Ondansetron Sulfasalazin Hydrokortison Senna ...
S03CA01 Dexametason och antiinfektiva S03CA02 Prednisolon och antiinfektiva S03CA04 Hydrokortison och antiinfektiva S03CA05 ...
... kombinationer R01AD60 Hydrokortison, kombinationer R01AX01 Kalciumhexamintiocyanat R01AX02 Retinol R01AX03 Ipratropiumbromid ...
S01BA01 Dexametason S01BA02 Hydrokortison S01BA03 Kortison S01BA04 Prednisolon S01BA05 Triamcinolon S01BA06 Betametason S01BA07 ... S01CA01 Dexametason och antiinfektiva medel S01CA02 Prednisolon och antiinfektiva medel S01CA03 Hydrokortison och antiinfektiva ... antiinfektiva medel S01CA11 Klobetason och antiinfektiva medel S01CB01 Dexametason S01CB02 Prednisolon S01CB03 Hydrokortison ... S01BA10 Alklometason S01BA11 Desonid S01BA12 Formokortal S01BA13 Rimexolon S01BA15 Fluocinolonacetonid S01BB01 Hydrokortison ...
H02AB04 Metylprednisolon H02AB05 Parametason H02AB06 Prednisolon H02AB07 Prednison H02AB08 Triamcinolon H02AB09 Hydrokortison ...
A07EA01 Prednisolon A07EA02 Hydrokortison A07EA03 Prednison A07EA04 Betametason A07EA05 Tixokortol A07EA06 Budesonid A07EA07 ...
D07CA01 Hydrokortison och antibiotika D07CA02 Metylprednisolon och antibiotika D07CA03 Prednisolon och antibiotika D07CB01 ... Denna sida utgör innehållet i en specifik grupp på nivå 2. D07AA01 Metylprednisolon D07AA02 Hydrokortison D07AA03 Prednisolon ... D07XA01 Hydrokortison D07XA02 Prednisolon D07XB01 Flumetason D07XB02 Triamcinolon D07XB03 Flupredniden D07XB04 Fluorometolon ... D07BA01 Prednisolon och antiseptika D07BA04 Hydrokortison och antiseptika D07BB01 Flumetason och antiseptika D07BB02 Desonid ...