... , äldre benämning hydrering, är en kemisk reaktion där vätgas (H2) adderas till en kemisk förening för att ... a b] Svensk uppslagsbok, uppslagsordet hydrering *^ [a b] "The Nobel Prize in Chemistry 1931". Nobelprize.org. http:// ...
Ytterligare hydrering ger det rosa hexahydratet [Co(H2O)6]Cl2. Torkmedel används också för att erhålla vattenfria lösningsmedel ...
Genom hydrering bildas de två tekniskt viktiga produkterna dekalin och tetralin. Naftalen är mycket giftigt för ...
... , eller dekahydronaftalin, som framställs tekniskt genom hydrering av naftalin. Dekalin är ett bicykliskt kolväte som ...
... kan också framställs genom en platinakatalytisk hydrering av naftalen. Stort arbete har ägnats åt hydrering av ... Tetralin har erhållits från naftalen utvunnen från stenkolstjära genom hydrering av den över kommersiella katalysator WS2 + NIS ...
... och finfördelad palladium utgör därigenom en effektiv katalysator för hydrering. Palladiumorganiska föreningar är komplex, ...
... genom reduktion av stearinsyra eller ur andra animaliska eller vegetabiliska fetter med processen för katalytisk hydrering. Den ...
... hänföras till en eventuell vatten hydrering (som finns i Paaliaq, Siarnaq och Kiviuq).. ...
Vakenhetsgrad Mentalt tillstånd Sensorie Temperatur Andningspåverkan Cirkulationspåverkan Nutrition Hydrering Allmäntillståndet ...
Ordbok Hydrering kan avse: Hydrering - en äldre benämning för hydrogenering Hydrering (fysiologi) - en fysiologisk egenskap ...