De två växterna kan bilda en hybrid om de växer tillsammans. Hybriden kallas bäverbär, (Rubus × castoreus). Arten är en ...
... är celler som har tillverkats för att producera en viss sorts monoklonal antikropp. Ett hybridom är en blandcell ...