Hybridisering med gräsand[redigera , redigera wikitext]. Den hybridiserar regelbundet med gräsand[6], med vilken den är nära ... Ibland behandlas den som en mörkfärgad underart till gräsanden, men detta är felaktigt, då hybridisering inom släktet Anas inte ...
Hybridisering[redigera , redigera wikitext]. Huvudartiklar: Hybrid (biologi) och Korsning (biologi). Hybridisering är detsamma ... Artbildning kan också ske snabbt genom hybridisering.[17]. Inom evolutionsläran omfattar makroevolution Darwins hypotes om ...
Hybridisering[redigera , redigera wikitext]. En korsning mellan afrikansk och asiatisk elefant föddes i Chester Zoo i England ...
Botaniker argumenterar att hybridisering spelar en stor roll i evolutionen, genom att visa att hybridisering leder till nya ... Antropogen hybridisering beskriver den hybridisering som sker på grund av direkt eller indirekt resultat av människans påverkan ... Intraspecifik hybridisering är hybridisering mellan individer från olika populationer, av samma art. Litet genflöde mellan ... Hybridisering kan vara ett sätt att bevara en art. Om en art undergår en flaskhals, kan den ha för liten genetisk variation för ...
Artbildning kan också ske snabbt genom hybridisering. Termen makroevolution används ofta av kreationister, som accepterar ...
I områden där utbredningen överlappar med svartkråkans förekommer hybridisering. Gråkråkan är vanlig i Sverige och häckar över ...
Om hybridisering skett i tidigare släktled än så krävs ett mer omfattande genetiskt analysarbete, något som inte utförs på ... Hybridisering i tredje och fjärde led förblir därför oupptäckt. Den internationella kennelfederationen Fédération Cynologique ...
Deras olika morfologiska karaktär beror på miljömodifikationer och hybridisering. Hybridisering kan ha förekommit mellan olika ... Hybridisering har också förekommit under de senare två århundraden mellan utplanterade sikar och redan etablerade arter.[1] ...
Hybridisering verkar vara den process som gett upphov till de flesta, om inte alla, exempel av partenogenes bland ryggradsdjur ... Partenogenes kan också uppkomma genom en hybridisering mellan två närbesläktade arter. Meiosen blir ofta störd hos hybrida ... I vissa partenogena arter som uppkommit genom hybridisering krävs det fortfarande inseminering (utan att någon befruktning sker ...
Dock lever de sympatriskt i Centralasien och ingen hybridisering har kunnat påvisas. Mongolsparven delas i sin tur upp i minst ...
Högpatogen fågelinfluensa (HPAI) utvecklas ur lågpatogen fågelinfluensa genom exempelvis hybridisering eller mutationer.[1] De ... exempelvis genom hybridisering innan det kan sprida sig mellan människor. Därför vet man inte i förväg hur ett framtida vaccin ... exempelvis genom mutation eller hybridisering, skulle få egenskapen att lättare smitta människa till människa. Sjukdomen ...
Det vill säga att ingen, eller bara ett minimum av hybridisering förekommer. ...
De kan påvisas med hjälp av immunohistokemi, in situ hybridisering eller immunocytokemi. (4) Mesenkymal har ofta har ...
Hybridisering med den närstående arten mississippiskovelstör (Scaphirhynchus platorynchus) är också ett problem. ^ [a b c] ...
Hybridisering mellan rödlo och kanadensiskt lodjur kan ibland förekomma (se hybridkatt).[5] ...
Brunsiska och nominatformen häckar sympatriskt i södra Norge utan större tecken på hybridisering.. Vissa auktoriteter ...
... även utbredningen av hispanus med ascalaphus i norra Algeriet utan hybridisering. Ökenuv är mycket ljusare och bara 75% så stor ... taxonen ascalaphus och interpositus men det förekommer också områden där de häckar sympatriskt utan tecken på hybridisering.. ...
Trots att utbredningsområdena för bruntrast och rödtrast överlappar är hybridisering ovanligare än förväntat. Bruntrasten är en ...
De båda taxonens utbredningsområden överlappar och lokaler där båda arter häckar förekommer utan hybridisering.[4] ...
Det finns inga dokumenterade fall av hybridisering mellan arterna L. isabellinus och L. phoenicuroides. Det är inte ens säkert ...
Den södra nominatformen minskar på grund av konkurrens och hybridisering med introducerade förvildade gräsänder. ...
Hans forskning övertygade honom om att artbildning sker genom hybridisering och inte genom mutationer; en teori som tidigare ...
Det finns inga dokumenterade fall av hybridisering mellan arterna L. isabellinus och L. phoenicuroides. Det är inte ens säkert ... Enligt Lefranc & Worfolk (1997) förekommer det också ett sannolikt fall av hybridisering mellan isabellinus och nominatformen ...
Det är ett av få odlade träd ur citrussläktet som inte har utvecklats genom hybridisering.[1] Artgruppen storcitrus är dock ... eventuellt genom hybridisering med andra citrusvarianter - bland annat lett fram till grapefrukt.[1] ...
Dammutbyggnad, vattenföroreningar och hybridisering med artificiellt producerade korsningar med vanlig stör[förtydliga] är ...
Skillnaderna i resultaten har tolkats så att mitokondrie-DNA:t visar spår av historisk hybridisering. Östlig gulärla delas in i ...
Ingen hybridisering har dock påvisats där arternas utbredningsområde överlappar i norra Indien och sydvästra Nepal.[5] ...
Hybridisering förekommer även med Barbus haasi. Utbredningsområdet omfattar södra delen av Rhônes flodområde, flera kustnära ...
Denna metod kallade de vegetativ hybridisering. Det forskades om Mendelismen i Sovjetunionen på 1920-talet, men den mötte ...