... (Canine distemper virus, CDV) är en hos hundar förekommande smittsam sjukdom som angriper huvudsakligen unga djur i åldern mellan 2 och 18 månader. Äldre hundar angrips sällan, men de genomgår ofta sjukdomen i lindrig form när de är unga och får på detta sätt immunitet. Sjukdomen är utbredd över stora delar av jorden och framkallas av ett virus. Viruset smittar även katter men där är sjukdomen mindre skadlig. Viruset förekommer särskilt i sekret från näsa och öron och överförs antingen direkt från djur till djur eller indirekt genom personer eller föremål. Inkubationstiden är fyra till tio dagar. Sjukdomen börjar med hög feber (39,5 °C till 41,5 °C), betydande matthet och nedsatt matlust. Ett tidigt utmärkande symtom är kräkningar och diarré. Samtidig uppträder en viss ljusskygghet och en riklig gröngul flytning från ögonen. Ofta förekommer även en svårartad hosta som slutar med kräkning. När lungan blir infekterad försämras tillståndet
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Hundsjukdomar "Pyometra - Livmoderinflammation hos hund". http://www.agria.se/hund/artikel/pyometra---livmoderinflammation-hos- ...
Hundsjukdomar: Leptospiros. ...
Hundsjukdomar Svenska kennelklubbens hemsida. ...
Arten drabbas av vanliga hundsjukdomar som rabies och valpsjuka. I Serengeti orsakar dessa besvär cirka 90 procent av ...
I utvidgad bemärkelse så innefattar kynologin även kunskapen om hundraserna, dressyr och hundsjukdomar. Det är dock inte en ...
Hundsjukdomar: Öroninflammation ^ [a b] Helen von Sydow. Otit (öroninflammation) - akut internetmedinin.se. Läst 3 juli 2016 ...
Pudel Dvärgschnauzer Dvärgpinscher Västgötaspets Puli Tibetansk terrier Kinesisk nakenhund Hundens historia Hundsjukdomar ...
... är sjukdomar som drabbar hundar. Det finns en stor variation av hundsjukdomar och kan vara allt från milda fall ...
Hundsjukdomar. *Geriatriska sjukdomar. Dolda kategorier: *Wikipedia:Artiklar med Commonscatmall där property P373 har ett annat ...
Hundsjukdomar. Dolda kategorier: *Wikipedia:Projekt översätta källmallar. *Artiklar som behöver källor 2014-12 ...
E. multilocularis finns i största delen av Europa men kontroller som pågått mellan åren 2000 och 2009 i Sverige, Norge och Finland har visat med stor sannolikhet att dessa länder varit fria från parasiten under denna tid. I februari 2011 kunde man för första gången identifiera E. multilocularis hos en räv på svensk mark. Ökad kontroll infördes omedelbart efter upptäckten av parasiten och fokuserades på rävar i sydvästra Sverige där fyndet uppdagades. I juni 2011 hade parasiten påträffats hos tre rävar av de 2 985 som tagits in för analys och hittades i områdena kring Lanneröd, Borlänge och Katrineholm. Avföring hos jakthundar testades men gav inga spår av parasiten. [6] Däremot har parasiten år 2016 för första gången hittats i sorkar i Södermanland[7], vilket visar att den nu har en etablerad livscykel i området. Hur parasiten tog sig in i Sverige är okänt, dock kan hundar som vistats i de länder där E. multilocularis påvisats och som ej avmaskats innan de ...
Orsaken till Addisons sjukdom är i västerlandet nästan alltid autoimmun, vilket innebär att immunsystemet istället för att reagera mot kroppsfrämmande virus eller bakterier av misstag reagerar med kroppsegna vävnader. I det här fallet mot binjurebarken. I utvecklingsländer är tuberkulos inte sällan orsaken. Bland ovanligare orsaker finns blödningar i binjuren vid exempelvis heparinbehandling eller septisk nekros vid exempelvis meningokocksepsis (Waterhouse-Friedrichens syndrom). Oavsett vad orsaken till binjurebarksskadan är, leder den till minskad eller upphörd produktion av steroidhormoner (glukokortikoiden kortison och vanligtvis även aldosteron, en mineralkortikoid). Aldosteron stimulerar till upptag av natriumjoner från primärurinen i njurarna. Addisons sjukdom resulterar därmed i en onormal förlust av natriumjoner (hyponatremi), som i sin tur minskar volymen blod i kroppen genom osmos. Minskad kortisolproduktion leder, genom negativ återkoppling, till att hypofysen ...
Hundsjukdomar. *Gruppindelning av hundraser. *Lista över berömda hundar. *Lista över världens äldsta hundar ...