Typiskt är också förstorad lever och mjälte, ökad hudpigmentering och svullna lymfkörtlar. Andra symptom är blodbrist, näsblod ...
Vid dessa knölar utvecklas flera otrevliga symtom så som hudutslag, intensiv klåda och hudpigmentering. Detta på grund av O. ...
Förhöjda levervärden Trötthet Hudpigmentering Ledproblem Diabetes Hjärtproblem fettlever eller levercirros Alzheimer Kutan ...
... och en ofta mild till kraftig gråbrun hudpigmentering. Om sjukdomen står länge tillkommer besvär med lågt blodtryck, att det ...