... som framför allt orsakar hudmanifestationer, borreliainfektion ("Lymes-sjukdomsgruppen"). Bakteriearterna inom denna senare ...
Ansamlingen av nedbrytningsprodukt av blodets hemoglobin i kroppen kan orsakas av ökad blodnedbrytning, dålig leverfunktion eller stopp "nedströms" från levern. Den vanligaste orsaken till gulsot är leverinflammation (hepatisk ikterus), till exempel hepatit A, B och C som orsakas av virus. Gulsot kan uppstå även vid exempelvis förgiftningar eller cancer i levern. Många olika gifter och läkemedel kan vid överdos orsaka leverskada och gulsot. Vid destruktion av röda blodkroppar uppstår prehepatisk ikterus som vid exempelvis malaria. Posthepatisk ikterus orsakas av gallstas (hindrat avflöde av galla). Detta kan orsakas av exempelvis gallsten, tumörer (både godartade och elakartade processer) och corpus alienum (främmande kropp). Vanligaste bakomliggande infektioner i Sverige är hepatit A, B eller C som alla orsakas av virus. Hepatit A smittar via förorenat vatten och mat medan de två andra främst smittar via blod och andra kroppsvätskor. Trötthet, feber, illamående och ...
Orsaken är en rubbning i samspelet mellan de hudbakterier och jästsvampar som finns naturligt på huden, så kallad normalflora. Rubbningen leder till att mer aggressiva bakterier eller svampar kan växa till och orsaka små inflammationer vid hårsäckarnas öppningar. Detta kan ske vid nedsatt allmäntillstånd, infektioner, efter användning av feta krämer, sololjor eller att huden under en längre tid varit varm och svettig. Antibiotikabehandling stör bakteriejämvikten och kan därmed vara utlösande orsak. Kortisonbehandling kan också ligga bakom. Rakar man sig för tätt har bakterierna eller jästsvamparna ofta lättare att växa till i hårsäckarnas öppning. Därför bör man vara försiktig vid rakning om besvären är återkommande. Bakteriella hårsäcksinflammationer kan uppstå var som helst på kroppen och orsakas vanligen av stafylokocker, vilka utnyttjar ett sår för att ta sig in i huden. Av svamparna är det oftast Pityrosporon ovale som ger upphov till follikulit. ...