Hornhinneinflammation. 16. 0,3 % Annan komplikation. 80. 1,6 % Död. 10. 0,2 % ...
Kallas även hornhinneinflammation. Ögonsjukdomar. ...
ögonkörtelinflammation, ögonlocksinflammation, bindhinneinflammation eller hornhinneinflammation. Genom att använda ...
... hornhinneinflammation (pannus / kronisk ytlig keratit) och kryptorchism. Eftersom dessa defekter ändå är relativt ovanliga är ...