... , sjukdomar på ögats hornhinna. Konformig hornhinna (keratokonus) består i att hornhinnan förlorar sin ... När en hornhinna blir svullen blir den gråaktig och förlorar sin genomskinlighet. Man ser som genom dimma och ser färgade ...
Vid den mer ovanliga formen akut trångvinkelglaukom är vinkeln mellan iris och hornhinna så liten att de kan lägga sig mot ... Askorbinsyran bidrar troligen till att skydda hornhinna och lins från oxidativ skada av UV-ljus. Laktat och klorid är något ... Laktatet kommer troligen från anaerob metabolism i hornhinna och lins. Syrgas finns löst i kammarvätskan. Efter att ha bildats ...
De skarpa partiklarna kan orsaka irritation och repor i ögats hornhinna. Människor som normalt bär linser bör bära glasögon ...
De små ögonen har tjock hornhinna. Pälsens färg kan variera inom en koloni mellan ljusbrun och svartaktig. Ofta förekommer en ...
Huvudartikel: öga Ögat registrerar elektromagnetisk strålning som bryts av hornhinna och lins och som projiceras på näthinnan ( ...
Det finns också ett par fall där sjukdomen överförts via transplantat av hornhinna. Man misstänker att även andra mer allmänna ... i form av till exempel transplantat av hornhinna. Den tredje varianten är så kallad variant Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, ...
Namnet kan tolkas som "konformad hornhinna", vilket även beskriver hornhinnans utseende hos en drabbad. Vid keratokonus sker en ...
... (en: orthokeratology) är ett system för att temporärt, med hjälp av speciella kontaktlinser, omforma ögats hornhinna i ...
... (också kallat limbus och på latin limbus corneae) är gränsen mellan hornhinna (cornea) och ögonvita (sclera). ...
" ("riktig fokus", George Jessens varumärke för linser som omformar ögats hornhinna nattetid under sömnen för bättre syn dagtid ...
Ögat har såväl hornhinna som lins och näthinna under reptilens första levnadshalvår, men täcks så småningom av hud och pigment ...
Typiskt för tigrerade hästar är även en vit sclera (hornhinna) runt ögats iris, liknande människoögon, och även marmorerade ...