Heterozygot Homozygot ^ "zygot - Uppslagsverk - NE". http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/zygot. Läst 13 maj ...
En homozygot skäck ger alltid skäckfärgade avkommor. En skimmelskäck kan vara så ljust grå att de angränsande vita fälten ... Genen är dödlig i homozygot form, fölet föds med sammanväxta tarmar och dör inom 3 dagar. Det finns ett blodprov som kan ... att bli homozygot för genen och drabbas av defekten. Om enbart en av föräldrarna har genen för LWS, dvs bär på overoteckningen ... så kan fölet visserligen ärva genen, men den kan inte bli homozygot och drabbas av defekten, eftersom den andra föräldern inte ...
En homozygot sabino1 (Sb1Sb1) är helvit med bruna ögon. Denna teckning kallas på engelska "maximum expressed sabino" eller " ...
Det heter även att hästen är homozygot för gulanlaget. Samma anlag på fux ger gulvit och på brun grundfärg pärlvit. Hästar med ... Det säkraste sättet att avla fram en homozygot gul är givetvis att korsa två homozygoter, men sådan avel uppmuntras inte av ...
Vid homozygot talassemi utvecklas en grav anemi av hemolytisk typ. Det finns en ökad mängd av retikulocyter i blodet och ... Om sjukdomen är homozygot, det vill säga har ärvts från bägge föräldrarna och finns på bägge allelerna är den allvarligare än ...
Om båda föräldrar har akondroplasi är risken 25% att barnet blir homozygot för mutationen. Detta leder till allvarliga fel i ...
En Selkirk Rex lockar kan variera något mellan individerna, delvis beroende på om den är homozygot eller heterozygot lockig - ... är homozygot lockig kan det bara bli lockiga avkommor efter denna. Som uppfödare kan man göra så kallade "utparningar" ( ...
Endast i en homozygot individ med två likadana recessiva alleler ger allelen upphov till synliga egenskaper. Detta är viktigt ...
Sjukdom kan uppstå vid en homozygot uppsättning av mutationen då det minskar GALT-enzymets katalytiska aktivitet. Även ...
Perlino orsakas av gulgenen (C), en inkomplett dominant (intermediär) gen i dubbel uppsättning (CcrCcr)(homozygot) på brun. På ... men i homozygot form, bleker den allt pigment på hästen till nästintill färglöshet. En Perlino-färgad häst ger alltid minst en ...
Det finns i huvudsak två mutationer av sjukdomsgenerna, 10% av populationen har heterozygot och 0,5% homozygot uppsättning. ...
... ärva halva sin moders arvsmassa och blir därmed helt och hållet homozygot. Vid mitotisk partenogenes bildas ägget genom mitos ... recessiva alleler som legat dolda i moderns genom plötsligt kan komma till uttryck i avkomman eftersom den blir helt homozygot ...
Homozygot gula (dubbelgula) hästar ger gulanlaget till 100% av sina avkommor. Dubbelgula hästar kan förvirras med ett anlag som ... Om hästen är homozygot för gulanlaget blir den nästan vit eller gulvit med nästan pigmentfritt skinn (nästan rosa) och kallas ...
En organism är homozygot vid en specifik locus (platsen för en gen på kromosomen) när den bär två identiska kopior av den gen ... Endast hos en homozygot individ leder recessiva anlag till synliga egenskaper, eftersom det inte finns något dominant anlag som ...
Dessa två kan antingen vara samma eller olika alleler, och då kallas individen för homozygot respektive heterozygot för den ...
Om båda föräldrarna bär på genen, är det 25% risk att avkomman får båda föräldrarnas muterade anlag och därmed blir homozygot ...
... , metod, som vanligtvis används inom växtförädlingen, för att bestämma om en dominant fenotyp är homozygot (AA) ... är homozygot (AA) får alla avkommor den dominanta fenotypen, alla blir heterozygoter (Aa). Denna genetikrelaterade artikel ... eller heterozygot (Aa) genom att korsa individen med en individ som är recessiv homozygot (aa). Om individen med den dominanta ...
Därmed menas summan av alla individer som genom ständig självbefruktning härstammar från en enda homozygot ursprungsindivid, d ...
Ett typiskt exempel på detta är sickelcellanemi där heterozygoter har en viss motståndskraft mot malaria och där de homozygot ... recessiva får sickelcellanemi och homozygot dominanta saknar motståndskraft mot malaria. I de områden där malaria förekommer är ...
Den nedsatta funktionen i ureacykeln beror på att man är homozygot eller sammansatt heterozygot för skadliga mutationer i ASS1 ...
... där homozygot brist är mycket ovanlig men som obehandlad ger livshotande skador. Aktiverat protein C-resistens. ...
För att ta reda på den exakta genmutationen och om individen är homozygot eller heterozygot för allelerna behövs ett lite ...
Korsa en homozygot röd spindel med en vit spindel. Hur blir den sannolika fördelningen av avkomman? Homo betyder lika och zygot ... Endast hos en Homozygot individ leder recessiva anlag till synliga egenskaper, eftersom det inte finns något dominant anlag som ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...