3D-film Stereobetraktning Holografi. ...
Laser Holografi Radiometri Fotometri Optometri är läran om synfel, korrektionsglas och synhjälpmedel. Optiker och ortoptister ...
Vid KTH startade han bland annat lasergruppen som resulterade i två professorer inom holografi. Bertil Colding blev 1976 ...
Man använder sig då av verktyg som kvantfältteori i krökt rumtid, effektiva fältteorier, supergravitation, holografi, ...
3D 3D-film 3D-grafik Holografi Stereofotografi View-Master. ...
Det finns också andra analoga tekniker såsom holografi där tredimensionell bild tillförs ett positionsmoment. Med detta kan vi ...
... holografi, interconnectedness, komplexitet, arketyp och transpersonell. Teorin har dock inte fått något större vetenskapligt ...
... mätning av interferens mellan koherenta vågor från en och samma källa Holografi - en användning av interferensfenomen. ...
... holografi Richard Stallman, professor, pionjär inom fri programvara 1997 Peter Wallenberg, direktör, ordförande i ...
Inom fotografi och holografi, avses med reciprocitet det omvända förhållandet mellan ljusets intensitet och exponeringstiden ...
3D 3D-film 3DTV Holografi View-Master Diorama Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga ...
... kan användas på en mängd andra sätt än att lagra bilder. Holografisk datalagring är en teknik som med hög ... Skillnaden mellan holografi och fotografi kan bäst förstås om man tänker på vad ett svart-vitt foto egentligen är: en ... Holografi (av grekiskans holo = "hel" eller "fullständig", graphia = "skriven") är en avancerad form av fotografi där man kan ... Holografi uppfanns 1947 av den ungerske fysikern Dennis Gabor (1900 - 1979). För detta tilldelades han Nobelpriset i fysik år ...
... holografi, laser, neonskulpturer, speglar och elektronisk konst. Hon var 1972 en av Dimensiogruppens stiftande medlemmar. ...
Inspirerad av sin nyfikenhet på det nya området startade han vid FOA verksamheten inom holografi och bildade kort därpå en ...
3D Holografi Wheatstonevisare ^ Bra böckers lexikon - bokförlaget Bra böcker AB - tryckt år:1973 - del 1, sida:173 Den här ...
... holografi, energiproduktion, spektralanalys och mer (inklusive tidsresande i många berättelser från Pre-Crisis). Med undantaget ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Holografi. Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=3D&oldid=46224314" ...