"Codon optimization can improve expression of human genes in Escherichia coli: A multi-gene study". Protein Expression and ... Molecular characterization of the major wheat domestication gene Q. Simons KJ1, Fellers JP, Trick HN, Zhang Z, Tai YS, Gill BS ... med kornet beror på att en 17 000 baspar lång sekvens avlägsnats ur genomet och däribland genen Nud som kodar för ett protein ...
Detta aktiverar ett protein kallat SREBP-1 som ökar transkriptionen av acetyl-CoA-karboxylas, som är ett reglerande enzym i ... Sweeting HN (2007). "Measurement and Definitions of Obesity In Childhood and Adolescence: A field guide for the uninitiated". ...
Madhavan HN, Malathi J & R Bagyalakshmi (2012). Insights into the Biology, Infections and Laboratory Diagnosis of Chlamydia. I ... Efter ca 1-6 timmar har dessa gått in i cellen och startat bildning av RNA och protein. Efterhand omvandlas elementärkroppen ...