De flesta av dessa antigener är polypeptider och de andra glykoproteiner.[3] ... Typer av HLA[redigera , redigera wikitext]. HLA klass I finns på alla celler som har en cellkärna och finns i plasmamembranet. ... HLA-D. HLA-generna räknas till de mest genetiskt polymorfa regioner i arvsmassan som existerar, vilket innebär att i ... HLA-C. HLA klass II finns på ytan enbart hos antigenpresenterade celler. De presenterar peptider från nedbrutna främmande ...
Antigener på människoceller kallas HLA-antigen, vilka spelar roll för en rad sjukdomar. ...
Dessa innefattar:HLA-A-antigener HLA-B-antigener HLA-C-antigener HLA-antigen klass II finns på ytan av antigenpresenterade ... Dessa innefattar:HLA-D-antigener HLA-generna räknas till de mest genetiskt polymorfa regioner i arvsmassan som existerar, ... De flesta av dessa antigener är polypeptider och de andra glykoproteiner. HLA-antigen kallas den mänskliga motsvarigheten till ... Det finns ett samband mellan en HLA-gen och havandeskapsförgiftning. Rätt HLA-gen kan skydda modern från läckage av stamceller ...
... immunsvarsassocierade antigener, samt för immunförsvarsgener, som kodar för de protein som reagerar på antigener. MHC kan även ... Människans MHC-gener kallas HLA (engelska: human leukocyte antigen). ^ SweMesh: Histokompatibilitetskomplex ^ [a b] Janeway, ...
... medan det adaptiva systemet kan producera antikroppar och T-celler mot nästan alla typer av antigener som existerar. Dock är ... HLA-antigen ...
... ens funktion är att binda sig till specifika ytmolekyler, antikroppens antigener, på dessa smittämnen och på så sätt ... HLA-antigen ...