... (Cervinae) är en underfamilj till familjen hjortdjur (Cervidae). De egentliga hjortarna består av flera ... The Johns Hopkins University Press, Baltimore 2005, ISBN 0-8018-8221-4. (Hjortdjur). ...
Hjortdjur A21. Vägkorsning (fordon skall väja för fordon som samtidigt närmar sig från höger) A22.1. Korsning med sidoväg ( ...
Hjortdjur, t.ex. rådjur, infekterar inte fästingarna med borreliabakterier. Däremot är rådjuren viktiga blodvärdar för ...
Svenska Hjortdjur, Del 2. Stockholm: Bokförlaget Gothia AB. sid. 945-972. Libris 1282057 ^ [a b c] Ekman, Sven (1953). "Renen ...
Svenska Hjortdjur, Del 2. Stockholm: Bokförlaget Gothia AB. sid. 945-972. Libris 1282057 ^ Ekman, Sven (1953). "Renen". i ... Bilder & media Skogsren fakatablad från Nordens Ark (Dewp, Hjortdjur). ...
Knöppel gjorde även teckningar som han gav ut i flera konstböcker bland annat "Råbock" och "Hjortdjur", som är rikt ... Råbock, 1941 Hjortdjur, 1953 Gentleman Björn Jaktskyttekonsten med hagelgevär, 1975 Mest om vildgäss, 1971 Hans grafiska bilder ... Libris Råbock ^ Libris Hjortdjur ^ Libris Gentleman Björn ^ Libris Jaktskyttekonsten med hagelgevär ^ Libris Mest om vildgäss ... Arvid Knöppel har gjort ett 70-tal offentliga verk: Knallen (1947), sten, Stora Brogatan 1 i Borås Hjortdjur (1948), brons, ...
Arten är det enda hjortdjur som i större utsträckning har blivit domesticerat. Renen är ett medelstort till stort hjortdjur. ... Svenska Hjortdjur, Del 2. Stockholm: Bokförlaget Gothia AB. sid. 945-972. Libris 1282057 ^ >Nieminen, Mauri (2013) (på fin). ... I motsats till andra hjortdjur har bägge könen horn som består av förgrenade, asymmetriska stänger. Hos vissa individer ... är ett arktiskt hjortdjur som förekommer på tundran och i det boreala skogsområdet i norra Eurasien, norra Nordamerika, på ...
Dessa hjortdjur saknar övre hörntänder. Arter enligt Mammal Species of the World och IUCN: Barasingahjort (Rucervus duvaucelii ... Rucervus är ett släkte i familjen hjortdjur med två nu levande och en utdöd art. Arterna förekommer eller förekom i träskmarker ...
Dessa hjortdjur är känt för att de skäller när de upptäcker en fiende. Födan utgörs av gräs, blad från låga grenar och ... Muntiacus ingår i familjen hjortdjur. Individerna når en kroppslängd (huvud och bål) av 64 till 135 cm, en svanslängd av 6,5 ...
I bergstrakten lever hjortdjur och pumor. I Big Bend registrerades cirka 400 olika fågelarter. Nationalparken inrättades den 12 ...
Faunan dominerades av hästar och hjortdjur. Grottan användes i liten utsträckningen vilket kan ha berott på flera ras från ...
Benen från hjortdjur kan vara tamren. Arkeologer hittade en knapp med sydsamisk ornamentik, men också ett trådnystan i en ... Totalt tillvaratogs 622 benfragment från bland annat häst, nötkreatur, får/get, brunbjörn, svin, hjortdjur och gös. De flesta ...
Detta hjortdjur lever endemiskt på Borneo. Arten vistas vanligen i låglandet och i kulliga områden. Individer som kanske ... Muntiacus atherodes ingår i släktet Muntiacus och familjen hjortdjur. IUCN kategoriserar arten globalt som nära hotad. Inga ...
... är det bebott av hjortdjur. Det rikstäckande tågföretaget Amtrak har en station i Hudson, som trafikeras av följande linjer: ...
Namnet innehåller djur, 'hjortdjur' och ryd, 'röjning'.. Före 16 november 1883 skrevs namnet även Görröds socken. Djurröds ...
Även betande hjortdjur skadar den norska populationen. I Finland är skogens omvandling till kulturlandskap ett större hot och ...
Hjortdjur och hardjur tål att äta idegran. Det förefaller rentav som om rådjur skulle tåla att beta unga idegranplantor och ...
Hjortdjur av släktet Cervus uppvisar dessa tänder. Arterna når vanligen en kroppslängd (huvud och bål) av 85 till 210 cm, en ... Dessa hjortdjur lever i områden med tillräcklig växtlighet som erbjuder gömställen men de undviker täta skogar. Arterna är ... Odocoileus är ett släkte av däggdjur som beskrevs av Rafinesque 1832 och som ingår i familjen hjortdjur. Det vetenskapliga ... I motsats till några sydamerikanska hjortdjur som sumphjort eller pampashjort har arterna körtlar vid mellanfoten. Den ...
Exemplaret är även världens äldsta kända hjortdjur. Det största hotet för kronhjorten är hybridisering med andra hjortdjur. ... Kronhjort (Cervus elaphus), är ett stort hjortdjur. Det är landskapsdjur i Skåne och på Åland. Hanhjorten (hjorten) når en ...
... , Blastocerus dichotomus, är Sydamerikas största hjortdjur. Den var förr vanlig i hela Sydamerika, men antalet har ...
Oftast används stek av nötkreatur eller hjortdjur. Samma styckningsdetalj erhålls också från tamgris och vildsvin, men kallas ...
Detta hjortdjur hade ursprungligen ett stort utbredningsområde. Under historisk tid fanns arten från östra Turkiet och Israel ... Dama mesopotamica ingår i släktet Dama och familjen hjortdjur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life. Artens ...
Regionens hjortdjur äter unga kvistar och löv. Gallbildning på trädets blad ^ [a b c] Kenny, L. & Wenzell , K. 2015 Quercus ...
Barken och unga individer skadas av betande hjortdjur. Hela populationen är fortfarande stabil. IUCN listar arten som ...
Den största spridningen har nötkreatur, hjortdjur och gaffelantiloper. Den minsta spridningen har giraffdjur och myskhjortar. ... Hjortdjur (Cervidae) Slidhornsdjur (Bovidae) Giraffdjur (Giraffidae) Myskhjortar (Moschidae) Gaffelantiloper (Antilocapridae) ...
Som exempel avbildas hjortdjur och ko i konventionen. Hjortmärket är ett vanligt märke i Europa. Komärket är i praktiken inte ... Hjortdjur eller liknande Kor Älgar Renar Får Hästar Denna skylt varnar för korsande cykelväg. I Sverige får mopedister ...
Detta hjortdjur lever i låglandet och i bergstrakter. I Europa når älgen upp till 1500 meter över havet och i Altaj iakttogs ... är vanliga hos avkommor av flera andra hjortdjur. Vita älgar förekommer sällsynt. Absoluta merparten av dessa är leucistiska, ...
Minst 6 000 hjortdjur ska testas i varje medlemsstat i denna övervakning, och gäller både vilda och farmade hjortdjur av ... Den blev identifierad som en prionsjukdom 1978 och har spridits bland vilda hjortdjur samt hjortdjur i hägn i sammanlagt 26 ... Det är inte känt om också den atypiska formen är smittsam mellan hjortdjur. ^ "Expanding Distribution of Chronic Wasting ... Sjukdomen har (2019) som naturligt förekommande sjukdom endast konstaterats hos arter inom däggdjursfamiljen hjortdjur. CWD ...
Älg, ren, hjortdjur, kor och får finns enligt den officiella norska listan. Mer lokal är isbjörn på Svalbard. I Storbritannien ... I Tyskland förekommer hjortdjur och kor på officiella vägmärken. Även andra djur varnas i Tyskland efter behov. Bland annat ... Däremot är hjortdjur inte officiellt eftersom rådjur inte är vanliga. Irland har som enda land i Europa ruterformade ... Som exempel i FN:s konvention avbildas hjortdjur och ko, och dessa finns i de flesta av Europas länder. Hjortmärket är ett ...
... ingår i släktet spetshjortar, och familjen hjortdjur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life. ...