... (marknadsförs bland annat under varumärket Kivexa) är ett läkemedel som används för att behandla HIV/AIDS. ... Lamivudin och abakavir tillhör båda klassen nukleosidära revers-transkriptas-hämmare (NRTI). Abakavir/lamivudin godkändes för ... Kombinationsläkemedlet skall enligt rekommendation endast användas tillsammans med andra bromsmediciner mot HIV för att ...