HIV-1 proteas - betydande läkemedelsmål för behandling av HIV Chymosin (eller "rennin") - produceras i löpe. Renin - är med och ... MEROPSs databas för proteas och deras inhibitorer: Aspartic Peptidases (engelska) Den här artikeln är helt eller delvis baserad ... Brik A, Wong CH (2003). "HIV-1 protease: mechanism and drug discovery" (på engelska). Org. Biomol. Chem. 1 (1): sid. 5-14. doi: ... Aspartylproteas är en familj proteas som använder en asparginsyra för att katalysera brytningen av en peptidbindning. Oftast ...
Ämnet marknadsförs som Kaletra och Aluvia och är en bromsmedicin som verkar genom att hämma HIV-proteas. Lopinavir ges ihop med ...
Det finns ett starkt fokus på onkologi, med en spetskompetens inom proteas- och polymerashämning. En del av bolagets ... Det nya bolagets affärsidé fokuserade på utveckling av läkemedelssubstanser mot HIV men öppnade också för andra möjligheter. ...
Vissa stammar av HIV-viruset använder sig av ytreceptorn CCR5 för att ta sig in i cellen. Genom att blockera denna receptorn ... genom att blockera virusspecifika proteas eller genom att blockera replikation av virusets arvsmassa. Flera antivirala medel ... För HIV Truvada Atripla Emtriva Fuzeon Prezista (verksamt ämne darunavir) Reyataz Zerit ^ Forskning & Framsteg, 2009 nr 2, sida ... De används för att sakta in förloppet hos obotliga sjukdomar som till exempel HIV. Antivirala läkemedel verkar antingen genom ...
Virus kan innehålla enzymer för att kunna utföra vissa uppgifter, såsom HIV-integras och omvänt transkriptas för att kunna ... Proenzymet aktiveras genom proteolytisk aktivering, då ett proteas klyver bort en del av proenzymet. Denna klyvning kan ...
I Sydafrika växer även upp en generation som smittats med HIV redan vid födseln. HIV/aids och sexualundervisning i skolan HIV ... Omkring 130 av alla arter i släktet Protea finns i Sydafrika. Kaplandets 550 Erica-arter är med få undantag endemiska. Även om ... HIV/aids minskar befolkningstillväxten, vilket ses som negativt för Sydafrika. De som är mest drabbade av HIV/aids är mellan 15 ... Fördomarna kring HIV och aids är fortfarande omfattade och det är vanligt att människor vänder de HIV-positiva och deras ...
HIV/aids i SydafrikaRedigera. Sydafrika är ett av de mest HIV/aids drabbade länder i världen, med cirka 5,5 miljoner smittade ... Omkring 130 av alla arter i släktet Protea finns i Sydafrika.[12] Kaplandets 550 Erica-arter är med få undantag endemiska.[11] ... HIV/aids och sexualundervisning i skolan. HIV-, aids- samt sexualundervisning förekommer i skolan som en del av kursen Life ... HIV/aids minskar befolkningstillväxten, vilket ses som negativt för Sydafrika. De som är mest drabbade av HIV/aids är mellan 15 ...