International HIV-associated Opportunistic Pneumonias (IHOP), Study; Lung HIV, Study (June 2011). "HIV-associated Pneumocystis ... Virusinfektioner kan bekräftas via detektion av antingen viruset eller dess antigener med bland annat virusodling eller ... För dem med HIV/Aids och ett CD4-tal på under 200 celler/ul, minskas risken att drabbas av pneumocystis-pneumoni med ... Förebyggande åtgärder för att förhindra överföring av HIV från moder till barn kan också vara effektivt. Att suga mun och hals ...