Histoplasma capsulatum finns i jord, ofta i samband med spillning från fladdermöss eller fåglar. Störning av jorden, som ... Histoplasmos är en sjukdom som orsakas av svampen Histoplasma capsulatum. Symtomen från denna infektion är mycket varierande, ...
Andra vanliga svamparter är exempelvis "Histoplasma capsulatum", "Coccidioides immitis", "Blastomyces dermatitidis" och " ...
Det orsakas i de flesta fall av Histoplasma capsulatum, blastomyces, Cryptococcus neoformans, Pneumocystis jiroveci och ...
... i Mexiko och Argentina framkallar coccidioidomykos Histoplasma capsulatum, endoparasit hos den retikuloendoteliala vävnaden och ...
... är ett släkte av svampar. Histoplasma ingår i familjen Ajellomycetaceae, ordningen Onygenales, klassen ... Wikimedia Commons har media som rör Histoplasma. Bilder & media. ... http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2011/search/all/key/histoplasma/match/1. Läst 24 september 2012. ...
Histoplasma capsulatum, endoparasit hos den retikuloendoteliala vävnaden och alstrare av histoplasmos. Som motmedel insätts ...
"Histoplasma capsulatum", "Coccidioides immitis", "Blastomyces dermatitidis" och "Candida".[18] ...