... er, Histamin-2-receptorantagonister (H2RA, H2-blockerare; ATC-kod A02BA) är en grupp läkemedel som minskar ... H2-antagonister blockerar histaminets verkan på parietalcellernas H2-receptorer så att basal och stimulerad magsaftsekretion ... H2-antagonister används främst för att behandla dyspepsi, halsbränna och sura uppstötningar, men kan också användas vid ... kombinerar snabbverkande syraneutraliserande kalciumkarbonat och en långtidsverkande H2-antagonist. ...