... (Hippocampus hippocampus) är en av två arter inom släktet sjöhästar som förekommer i europeiska vatten.[1] ...
"Hippocampus". hippocampus.slu.se. Arkiverad från originalet den 7 juli 2015. https://web.archive.org/web/20150707202441/http:// ... hippocampus.slu.se/fragorsvar/arkiv.cfm?Call=fragorsvar&PageAction=1&id=36. Läst 6 juli 2015. Den virtuella floran - ...
Amygdala · Nucleus accumbens · Gyrus cinguli · Hypotalamus · Hippocampus · Orbifrontala hjärnbarken · Gyrus parahippocampalis ... Det limbiska systemet utgörs bland annat av amygdala, gyrus cinguli och hippocampus. Kategoriseringen av det limbiska systemet ...
Dessa tre band har kopplingar till olika delar av dentate gyrus i hippocampus och även om det inte är klarlagt exakt hur dessa ... Detta är specifikt för entorinala cortex och skiljer sig till exempel från hur det ser ut i hippocampus (där platsceller fyrar ... Fyhn M, Hafting T, Witter M, Moser E, Moser M (2008). "Grid cells in mice". Hippocampus 18 (12): 1230-1238. doi: 10.1002/hipo. ... Dess funktion är att förmedla information från neocortex till hippocampus och vice versa. Entorinala cortex är ett område i ...
Detta är kanske inte överraskande med tanke på vad vi vet om hippocampus och dess roll i inlärning och minne (flera författare ... En rimlig teori är därför att dessa nervceller får en större roll i hippocampus i mekanismen hos HPA-axelns negativa feedback ( ... rapporterade att sömnbrist kan minska neurogenes i hippocampus hos råttor på grund av ökade nivåer av glukokortikoider. Två ... Det finns många faktorer som kan öka eller minska neurogenes i hippocampus. Träning (till exempel Bjørnebekk, Mathé & Brené, ...
"The amygdala is enlarged in children but not adolescents with autism; the hippocampus is enlarged at all ages." J Neurosci. 14 ... Det finns andra studier som kopplar samman autism med skillnader i hjärnvolymer såsom förstorad amygdala och hippocampus. ...
hippocampus skadats syns istället svårigheter med att avgöra objektets tidigare position. ^ [a b c] Suzuki, W. A., & Naya, Y ... Hippocampus svarar istället genom jämförande mellan flera objekt och om objektets position. Med dessa resultat föreslår man att ... Då strukturerna i rhinala barken samt kring hippocampus är förhållandevis små och tätt sammankopplade är skador på enstaka ... Brown, M. W., & Aggleton, J. P. (2001). Recognition memory: what are the roles of the perirhinal cortex and hippocampus?. ...
... specifikt i hippocampus) även vid vuxen ålder. Göteborgs Posten Neurogenesis in the adult human hippocampus. Denna artikel om ...
Minnesstörningar är vanliga, till följd av påverkan på hippocampus. Den påverkar koncentrationsförmågan, ger tankeflykt, ... Cushings syndrom kan orsaka en förtvining av hippocampus.[3] ...
Hippocampus är även det vetenskapliga namnet på fisksläktet sjöhästar. Hippocampus är också namnet på ett hästforsknings- och ... Ἱππόκαμπος, av hippos, häst, och kampos, havsodjur; latiniserat hippocampus; framför allt inom heraldiken även kallad havshäst ...
a b] Charles C. Gross, 1993, Hippocampus Minor and Man's Place in Nature: A Case Study in the Social Construction of ... och en hippocampus minor", vilket Thomas Henry Huxley rätt och slätt motsade, citerade tidigare studier och lovade att komma ... Neuroanatomy Arkiverad 5 mars 2016 hämtat från the Wayback Machine., Hippocampus 3 (4): 403-416, doi:10.1002/hipo.450030403, ...
... (Hippocampus reidi) en art av släktet sjöhästar som finns utanför Amerikas Atlantkust. Den kallas även långnosad ... a b c] Project Seahorse 2003 Hippocampus reidi (på engelska). Från: IUCN 2011. IUCN Red List of Threatened Species. Version ... "Hippocampus reidi Ginsburg, 1933" (på engelska). ITIS. http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_ ... "Reidisjöhäst Hippocampus reidi". Tropicarium Kolmården. 2012. http://www.tropicarium.se/index.php?id=376. Läst 3 juni 2012. ^ [ ...
... bidrar till neurogenes och förhindrar att hippocampus minskar vid kronisk stress. Prolaktinet interagerar med eller ...
Prognenolon är en antagonist till GABAB:s receptorer och ökar neurogenes i hippocampus. Det är ett viktigt hormon för minnet ... "Pregnenolone Sulfate Enhances Neurogenesis and Psa-Ncam in Young and Aged Hippocampus". Neurobiology of Aging 26 (1): 103-14 ...
Arbetsminne, spatialt minne - hippocampus. Deklarativt minne - temporalloben. Proceduralt minne - lillhjärnan och striatum. ...
... (Hippocampus guttulatus) en av de två europeiska arterna av släktet sjöhästar. Den långnosade sjöhästen har ...
Det förekommer i högst grad i neocortex, hippocampus, substantia nigra, talamus och cerebellum. Framför allt är det ett ... Det finns också i nervcellernas mitokondrier, framför allt i luktloben, hippocampus, striatum och talamus, men inte i ...
De områden av temporalloben som kan ge påverka hypergrafi är hippocampus och Wernickes area. Mycket lite är känt om de komplexa ...
Cannabinoid-receptorer hittas överallt i hjärnan med störst densitet i cortex (hjärnbarken), hippocampus, amygdala, basala ... Cannabinoids promote embryonic and adult hippocampus neurogenesis and produce anxiolytic- and antidepressant-like effects ...
Följande beskrivning visar vad forskning på LTP i detta område i hippocampus har visat. AMPA (α-amino-3-hydroxi-5-metylisoxazol ... LTP har oftast studerats i hippocampus, i synapser mellan axonterminaler i pyramidala neuron i CA3 regionen och pyramidala ...
Amnesin är oftast retrograd: Det är inte en fråga om en oförmåga att bilda minnen (som vid atrofi av hippocampus) utan om att ... Eftersom hippocampus är svagare under uppväxten, uppkommer störningen som regel i tämligen ung ålder. Under känslomässig stress ... Tillståndet kan förklaras med att glukokortikoidreceptorerna i hippocampus blir överhettade efter alltför stark eller långvarig ...
En annan struktur som vid ett flertal studier visat sig påverkas av meditation är hippocampus. Man har sett att meditation kan ... De större dimensionerna i hippocampus skulle kunna relateras till den ökade aktiviteten man har sett i hippocampusstrukturen ... leda till högre täthet av grå substans, större radiala avstånd och en global ökning av storleken av hippocampus. ...
13 miljoner år gamla . Det rör sig om två sjöhästarter som har döpts till Hippocampus slovenicus och Hippocampus sarmaticus. ...
En enstaka ECT-behandling orsakar en trefaldig ökning av nervcellsnybildningen i hippocampus hos vuxna råttor. År 2006 visade ... september 2005). "Electroconvulsive shock induces neuron death in the mouse hippocampus: correlation of neurodegeneration with ... "Electroconvulsive Shock Induces Neuron Death in the Mouse Hippocampus: Correlation of Neurodegeneration with Convulsive ... i den del av hjärnan som kallas hippocampus. ... i delar av hjärnan och särskilt i vissa delar av hippocampus ...
... anses beröra nervbanor i amygdala och hippocampus. Med datortomografi har man kunnat observera att personer som möter ...
En skada på hippocampus skulle i sin tur kunna leda till svårigheter att minnas saker som precis skett, däremot är minnen som ... Temporalloben innehåller hippocampus och är därför involverad även i minnesbildningen. Denna lob är en av de fyra mer välkända ... Detta är en konsekvens av att hippocampus tros omvandla nya minnen till ett långtidsminne. En skada i detta område skulle leda ... Däremot är den största förlusten av nervceller lokaliserade i hippocampus och amygdala vilket gör att den även kan klassas som ...
Hos försöksdjur har man mätt upp thetavågor tydligast i hippocampus, men då har man använt speciella mätinstrument. När man ...
I synnerhet hippocampus har många funktioner som omsätter zink, men zink deltar i flera av hjärnans processer. Med anledning av ... Schizofrena patienter har visat sig ha lägre plasmanivåer av zink och mindre zink i hippocampus, och neuroleptica ökar ...
... spelar en betydande roll för neurotrofi, särskilt i hippocampus och är essentiellt för kognitiv anpassning till ... Djurmodeller tyder på att ghrelin kan nå hippocampus från blodcirkulationen och därigenom förbättra inlärning och minne [1]. ...