Hexokinas *Hämmas av sin produkt, glukos-6-fosfat, vars koncentration byggs upp om senare steg i glykolysen avstannar. ... Enzymen som utför detta är antingen hexokinas eller glukokinas.. *Glukokinas finns i levern, samt hos bukspottkörtelns β-celler ...
Glukos omvandlas till glukos-6-fosfat med hjälp av något av enzymerna glukokinas eller hexokinas. Glukos-6-fosfat omvandlas ...
Det utför samma arbete som hexokinas, med skillnaden att det regleras annorlunda och har annorlunda arbetskapacitet och ...
Om man istället tillsätter hexokinas till reaktionen sker samma långsamma fosforyleringar av kolen ske, med undantag för ...
... är ett av de enzymer som ingår i glykolysen. Det katalyserar fosforyleringen av hexoser som glukos till bland annat ... Hexokinas har ett lågt Km-värde (Michaelis konstant), vilket gör att det snabbt når maximal arbetskapacitet redan vid låga ...