Heterozygot Homozygot ^ "zygot - Uppslagsverk - NE". http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/zygot. Läst 13 maj ...
En organism är heterozygot om den har två olika alleler som upptar samma gens plats i varje kromosom. Det beskriver en individ ... Heterozygositet betecknar tillståndet av att vara en heterozygot. Inom populationsgenetiken utsträcks det vanligen till att ...
I Skandinavien tros ca 15 % bära på genen i heterozygot form. Understanding Genetics (engelska) ^ Understanding Genetics ...
... är heterozygot. Vid heterozygot talessemi är syntesen av globin defekt, och mild mikrocytär och hypokrom anemi utvecklas. Vid ...
Det finns ett blodprov som kan bestämma om hästen har overo-genen i heterozygot form. Om två hästar med overo i heterozygot ...
Sannolikheten att barnet blir heterozygot, och därmed får akondroplasi med liknande fenotyp som föräldrarna, är 50%. I fall där ...
Ett recessivt anlag kommer från en recessiv allel som är en allel som i ett genpar hos en heterozygot individ som "underordnar ... Där är det dock gynnsamt att vara heterozygot, eftersom man då har ett visst skydd mot malaria. Denna allel sitter inte på ...
Det finns i huvudsak två mutationer av sjukdomsgenerna, 10% av populationen har heterozygot och 0,5% homozygot uppsättning. ...
Dessa två kan antingen vara samma eller olika alleler, och då kallas individen för homozygot respektive heterozygot för den ...
Sköldpadd kallas en könsbunden färg hos tamkatten, (32 c) vilken uppkommer vid en heterozygot uppsättning av den könsbundna ...
En häst som är heterozygot för sabino1 (Sb1sb1), ser ut att vara vit i grunden med färg utbredd från ryggraden och nedåt längs ...
Den nedsatta funktionen i ureacykeln beror på att man är homozygot eller sammansatt heterozygot för skadliga mutationer i ASS1 ...
När en individ är heterozygot för en gen är det ofta så att den ena allelens egenskaper är helt bestämmande för fenotypen. ...
För att ta reda på den exakta genmutationen och om individen är homozygot eller heterozygot för allelerna behövs ett lite ...
I modellen är den bruna allelen i bey 2 alltid dominant, så även om en person är heterozygot och har båda allelerna kommer den ...
Ett dominant anlag kommer från en dominant allel som är en allel som i ett genpar hos en heterozygot individ har starkast " ...
... eller heterozygot (Aa) genom att korsa individen med en individ som är recessiv homozygot (aa). Om individen med den dominanta ... fenotypen är heterozygot (Aa) blir ena hälften heterozygoter och andra hälften recessiva homozygoter, klyvningstalet blir ...
En Selkirk Rex lockar kan variera något mellan individerna, delvis beroende på om den är homozygot eller heterozygot lockig - ... eller dubbel uppsättning av Selkirk Rex-genen som orsakar lockighet kan uppfödare få rakpälsade avkommor efter heterozygot ...
Gulgenen i heterozygot form (CcrC), bleker rött pigment (eumelanin) till gult utan att påverka svart pigment (vare sig i skinn ...
Genen är därför autosomalt recessiv monogen - men i mer än hälften av fallen har den påträffats vara komplex heterozygot ( ...
Sjukdomen är recessivt nedärvd, och man räknar med att en av 70 av den svenska befolkningen är asymptomatisk heterozygot för ...
Heterozygoter är ett begrepp inom genetiken och betecknar individer som har två olika varianter, alleler, av en gen. De båda kromosomerna i kromosomparet innehåller alltså olika varianter av genen. Motsatsen till heterozygoter är homozygoter. Den ena allelen kan vara dominant och undertrycka den andra som då sägs vara recessiv. Denna genetikrelaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...
Hästarna blir då helt vita med skär hud och mörka ögon och alla verkar ha en heterozygot uppsättning av anlaget, antagligen dör ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...