Denna funktion har hemopexin för att bevara kroppens järn. Hemopexin är även ett akutfasprotein vilket innebär att det ökar i ... Hemopexin (eller haemopexin; HPX) även känt som beta-1B-glycoprotein är ett protein som kodas av HPX-genen och tillhör ... Hemopexin binder hem med den högsta affiniteten av alla kända proteiner. Dess funktion är att sköta "sophanteringen" av det hem ... Dessutom släpper hemopexin sin bundna ligand för att den skall internaliseras varvid det sker en interaktion med en specifik ...
Hemopexin · Orosomukoid · Serumamyloid A · Serumamyloid P ...
Hemopexin · Orosomukoid · Serum amyloid A · Serum amyloid P ...