... även hemolys och neurologiska symtom. Måttlig trombocytopeni ger ofta inga symtom. I takt med graden av trombocytopeni ökar ...
... er kan orsaka hemolys vid kontakt med blod och kan därför vara giftiga. På grund av denna effekt har saponiner ...
Namnet saponin kommer från latinets "sapo", som betyder "tvål". Saponiner kan orsaka hemolys vid kontakt med blod och kan ...
Senare utvecklas ofta även hemoglobinuri och ikterus . I de värsta fallen kommer hemolys leda till utveckling av njur-, lever ... vilket leder till hemolys och därigenom hemolytisk anemi. Erytrocyter ansvarar för transport av syre i blodkärl, varvid detta ...
Röda blodkroppar expanderar under sådana betingelser, och ett flertal av patienterna drabbades av hemolys. Tre personers liv ...
Giftet gyromitrin leder till brist på pyridoxin (vitamin B6), cellskada och nedbrytning av blodet (hemolys). Man kan förhindra ...
I viktiga specialarbeten om hemolys visade Arrhenius att man kan beräkna den bildade hemolysinmängden enligt massverkans lag. ...
Skallerormens gift är hemotoxiskt, det orsakar hemolys (röda blodkroppar spricker), vävnadsskador (nekros), förlamning, och är ...
... kallas gifter som förstör röda blodkroppar (alltså orsakar hemolys), stör blodkoagulering och/eller orsakar ...
Blodtransfusioner med fel blodgrupp Mekanisk hemolys. Ex. vid hjärtklaffsproteser Drunkning i sötvatten Lätt kronisk anemi och ...
Diagnostik av myelom Alfa1-antitrypsinbrist Typning av hepatiter Påvisa hemolys ^ [a b] "Viss - medicinskt och administrativt ...
Det finns en ökad mängd av retikulocyter i blodet och labprover indikerar hemolys, förstörelse och död av röda blodkroppar. ...
Om det kommer in i kroppen oxiderar det blodets hemoglobin vilket leder till hemolys som är ett livsfarligt tillstånd. ...
... kan uppkomma om de röda blodkropparna spricker och läcker fosfat i blodet (hemolys), men njursjukdomar är den ...
... ämne som till exempel orsakar hemolys av blodet i blodprovet. Analysen sker ofta genom att analysapparaten mäter blodets ...
Låg halt av haptoglobin i blodet orsakas av sjukdomar i lever och mjälte eller hemolys medan en hög koncentration kan bero på ...
Han utvecklade vidare en uppmärksammad metod att motarbeta uppkomsten av gulsot hos nyfödda beroende på hemolys genom att ...
... hemolys i gel, aviditetstest innefattande mätning av IgG antikroppens bindningsförmåga. Röda hund behandlas inte efter ...
... så kallad hemolys. Detta kan leda till respiratorisk svikt, njursvikt och disseminerad intravasal koagulation och död. ...
... innebär att röda blodkroppar spricker, vilket kan bero på att det kan ha bildats iskristaller i dem eller att ett ... Risken att drabbas för hemolys på detta sätt varierar utifrån flera olika faktorer såsom vilket läkemedel som används, hur ... visat sig kunna orsaka hemolys när patienten har givits något av viss läkemedel mot malaria. Detta gäller i synnerhet primakin ...
Kan ge lever- och njursvikt, yrsel, illamående, diarré och hemolys. Besläktat med amatoxiner. Dödliga. ...