Senare utvecklas ofta även hemoglobinuri och ikterus . I de värsta fallen kommer hemolys leda till utveckling av njur-, lever ... Vissa drabbas dock av hög feber, blodbrist och hemoglobinuri, förekomst av hemoglobin i urin. I värsta fall uppstår ...
... en kan vara rödfärgad av flera andra sjukdomar, till exempel porfyri, vid hemoglobinuri som vissa sorters cancer med mera, ... är hemoglobinuri, hemoglobin i urinen. Vid infektioner i blåsan eller urinvägarna eller njurbäckeninflammation, finns bakterier ...
Ärftligt angioödem Paroxysmal nokturnal hemoglobinuri Fagocytbrist Leukocytadehsionsbrist Kronisk granulomatös sjukdom Chédiak- ...