... även för mätning av glykosylerat hemoglobin, blodfetter, och C-reaktivt protein. Kapillärprov tas vanligen från lång- eller ... Maj 2009 ^ Stokke, O. (2011) s. 20-21 ^ [a b c d] Boman, L. & Wikström, C. (2014) s. 88-91 ^ [a b c d] Boman, L. & Wikström, C ... a b c] Boman, L. & Wikström, C. (2014) s. 96 ^ Strokemanual från Akademiska sjukhuset, Uppsala, och lasarettet i Enköping. ... På många sjukhus finns standardpaket av blodprover, såsom M5, som är indikerat vid stroke, och inkluderar: hemoglobin, glukos, ...
Syretransport hemoglobin myoglobin neuroglobin cytoglobin leghemoglobin Katalys peroxidaser Cytokrom C-oxidas Ligninaser Aktiv ... membrantransport Cytokromer Elektrontransport Cytokrom C catalase Sensoriskt FixL sGC CooA Denna biokemi-relaterade artikel ...
... är en viktig beståndsdel i flera biologiska system däribland i blodets hemoglobin. Porfyrin finns även i klorofyll c som ... Lim, C.K. High performance liquid chromatography and mass spectrometry of porphyrins, chloraphylls and bilins ^ [a b] W Rüdiger ...
Detta frigör cellernas hemoglobin, som proteolyseras varpå fria aminosyror och hemgrupper bildas. Hemgrupperna bryts sedan ner ... Dessutom kan hemgruppen fungera som elektrontransportör i till exempel cytokrom c, och som prostetisk grupp i enzym som ... Hemgruppen är en viktig kofaktor till de syrebindande proteinerna hemoglobin och myoglobin, men ingår även i ett flertal av ... En liknande funktion för hemgruppen är i syretransportören hemoglobin, där hemet bär syre från lungorna till vävnaderna och där ...
Inom medicin avses ett tillstånd där blodets hemoglobin har en lägre syremättnad på grund av skada eller sjukdom. ^ [a b c] ...
... kunde visa att vitt spridda arter divergerat lika med avseende på proteinet cytokrom C. Genom att utgå från cytokrom C hos en ... Emile Zuckerkandl och Linus Pauling (1962) var de första forskarna som upptäckte att aminosyrasekvensen i hemoglobin ... clock Stearns S.C., Hoekstra R.F., 2005, Evolution; an introduction, Oxford University Press Inc., New York ISBN 978-0-19- ...
De vanligast förekommande i Sverige är hepatit A, B och C. Alla tre orsakas av olika virus. Sjukdomssymtomen är likartade, men ... Ansamlingen av nedbrytningsprodukt av blodets hemoglobin i kroppen kan orsakas av ökad blodnedbrytning, dålig leverfunktion ... Den vanligaste orsaken till gulsot är leverinflammation (hepatisk ikterus), till exempel hepatit A, B och C som orsakas av ... B eller C som alla orsakas av virus. Hepatit A smittar via förorenat vatten och mat medan de två andra smittar via blod och ...
N a C l + 3 H 2 O → N a C l O 3 + 3 H 2 {\displaystyle {\rm {NaCl+3\ H_{2}O\rightarrow NaClO_{3}+3\ H_{2}}}} Det går också att ... Om det kommer in i kroppen oxiderar det blodets hemoglobin vilket leder till hemolys som är ett livsfarligt tillstånd. ... 2 N a O H + C l 2 + 4 H 2 O → 2 N a C l O 3 + 5 H 2 {\displaystyle {\rm {2\ NaOH+Cl_{2}+4\ H_{2}O\rightarrow 2\ NaClO_{3}+5\ H ...
Klorofyll typ c och d absorberar blått ljus (400-500 nm) och rött ljus (600-700 nm). De skiljer sig också något i sin funktion ... Grundstrukturen har vissa likheter med hemoglobin i blodet hos djur, men där finns en järnatom i mitten istället för magnesium ... Typ c och d finns hos alger, medan bakterier som använder fotosyntes har många olika varianter av klorofyll. Klorofyll typ a ...
C då den befinner sig i kyla ned till -47 °C. Olika rörelser, som att simma, gå, eller darra är tre mekanismer för att öka ... Kejsarpingvinens hemoglobin och myoglobin kan binda och transportera syre vid låga blodkoncentrationer. Detta låter fågeln ... a b c d e f] Williams (The Penguins) s. 157 ^ Williams (The Penguins) s. 55 ^ Williams (The Penguins) s. 23 ^ Williams (The ... a b c d] Williams (The Penguins) s. 152 ^ CDNN (8 september 2001). "Scientists find rare all-white emperor penguin". CDNN. ...
Nivån av hemoglobin i blod och urin är överdrivet hög. Orsakerna till zinkförgiftning hos hundar, är intag av material som ... Gary J Fosmire, Zinc toxicity, Am J C/in Nuir l990;5 1:225-7. http://www.petmd.com/dog/conditions/toxicity/c_dg_zinc_toxicity ... Ett biokemiskt test kan avslöja onormalt höga nivåer av hemoglobin och bilirubin i blodet. Ett dåligt tecken är om testet visar ...
Acke Renander: Medicinsk terminologi, 1971 ^ [a b c d e f g h] hematologi i Nationalencyklopedins nätupplaga. ^ [a b c d e f g ... 1932 infördes även en enkel metod för att mäta de röda blodkropparnas halt av syretransporterande hemoglobin. Den moderna ...
a b c] "Biotin" (på sv). Livsmedelsverket. Arkiverad från originalet den 11 februari 2017. https://web.archive.org/web/ ... vattenlösligt vitamin som medverkar vid cellernas karboxyleringsprocesser och katalyserar syntesen av fettsyror och hemoglobin ...
C. Först reagerar kolen med syret i luften och bildar kolmonoxid. 6 C + 3 O2 → 6 COSedan reagerar kolmonoxiden med järnoxiden ... En vuxen person innehåller ungefär 4 gram järn, varav merparten finns i de röda blodkropparna hemoglobin. En mindre del i ... Brist kan vidare förorsakas av underskott på magsyra samt brist på B6-vitamin, B12-vitamin, C-vitamin, folsyra, zink, koppar ...
De röda blodkropparna i blodet får sin färg från ett protein som heter hemoglobin. Detta ämne tar upp syre från ... Genom vår föda, speciellt frukt och grönsaker, tillför vi antioxidanter som selen, A-vitamin, C-vitamin och E-vitamin. ... Om man råkar andas in koloxid bildas en kemisk förening mellan hemoglobin och koloxid. Därigenom minskar blodets förmåga att ta ... Vanlig hönsäggvita (albumin) koagulerar vid 70°C. När mjölk surnar bildas mjölksyra som gör att mjölkproteinet (kaseinet) fälls ...
July 1971 ^ Schreckenberger, Paul C.; Wolfe, Alan J.; Gai, Xiaowu; Brubaker, Linda; Mueller, Elizabeth R.; Zilliox, Michael J ... hemoglobin i urinen. Vid infektioner i blåsan eller urinvägarna eller njurbäckeninflammation, finns bakterier i urinen som i ...
a b c d e] Delphinidae på Animal Diversity Web 1999 (engelska), besökt 5 augusti 2011. ... Delfiners blod innehåller mycket mer blodkroppar och högre halter av hemoglobin och därför tas syret upp mycket lättare vid ... a b c d e f] Nowak, R. M. (1999) sid. 916/917 ... C. commersonii, Commersons delfin. * C. eutropia, vitbukig ...
72-73 ^ [a b c d e f g h i j k] Harrison Lindbergh (2011), sid. 73, 75-76 ^ Harrison Lindbergh (2011), sid. 80-84, 88 ^ ... och blodtörsten kan komma av bristen på friskt hemoglobin. Teorin är dock inte hållbar, eftersom de flesta av dessa detaljer ...
a b c d e f g h] Sand et al. (2006) Människokroppen: Fysiologi och anatomi, kapitel 10. Olav, Sand; Sjaastad, V. Øystein; Haug ... Röda blodkroppar innehåller hemoglobin. Hemoglobinet består av fyra s.k. hemdelar, där det finns järn(II)-joner och till dessa ... När man pratar om blodvärde, Hb, är det halten hemoglobin som avses. Röda blodkroppar bildas i benmärgen. Erytrocyter betraktas ...
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia Bra Böckers lexikon, 1977 ^ [a b c d] ... föreslog att han skulle göra en jämförande kristallografisk studie av hemoglobin hos vuxna och foster, och han började detta ...
ISBN 91-7024-619-X ^ [a b c] Nowak, R. M. (1999) sid.229-230, Talpidae ^ [a b c d] Talpidae på Animal Diversity Web (engelska ... Som anpassning till den syrefattiga luften i gångarna är andelen hemoglobin i blodet betydligt högre än hos andra däggdjur av ... ISBN 0-198-50761-5 ^ [a b c d e f g h i j k] McDonald, David W. (red.) (2009). "Moles and Desmanes" (på engelska). The ... Till exempel av C. J. Douady et al.: Molecular phylogenetic evidence confirming the Eulipotyphla concept and in support of ...
Weast, Robert C. (ed. in chief): CRC Handbook of Chemistry and Physics. CRC (Chemical Rubber Publishing Company), Boca Raton ... mycket giftiga eftersom de liksom kolmonoxid har förmågan att förhindra syreupptagning genom blockera hemgruppen i hemoglobin. ... "Carbon: Binary compounds". http://www.webelements.com/webelements/elements/text/C/comp.html. Läst 6 december 2007. ^ [a b c d e ... är ett grundämne som har det kemiska tecknet C och atomnumret 6. Livet vi känner är baserat på grundämnet kol. Av detta skäl ...
Bunt, J. C. "Hormonal alterations due to exercise." Sports Medicine 3.5 (1986): 331-345. ^ Gray, A. B., R. D. Telford, and M. J ... "Effect of Training on Work Capacity, Total Hemoglobin, Blood Volume, Heart Volume and Pulse Rate in Recumbent and Upright ... Nindl, Bradley C., et al. "Testosterone responses after resistance exercise in women: influence of regional fat distribution." ... mer hemoglobin, större fysisk arbetskapacitet (PWC170:s) och lägre vilopuls. Dock kan vissa medelålders män få något minskad ...
ISBN 0-8018-8221-4 ^ [a b c d e f] Nowak, R. M. (1999) sid. 240/41 Google books ^ Campbell et al.: Molecular basis of a novel ... Arten har ett speciellt hemoglobin i blotet som ger den förmåga att uppta mer koldioxid. Den mjuka pälsen har en brun, grå ... Matson, J., Woodman, N., Castro-Arellano, I. & de Grammont, P.C. 2011 Scalopus aquaticus Från: IUCN 2010. IUCN Red List of ...
Endast C, H och O. Kolväten. Allen · Alken (Allyl · Vinyl) · Alkyl (Metyl · Etyl · Propyl · Butyl · Pentyl) · Alkyn · Bensyl · ... Heterocykliska aminer finns också i alkaloider där kokain, nikotin, morfin, heroin och LSD ingår samt i klorofyll, hemoglobin ... utöver C, H och O. Kväve. Amin · Azoförening · Cyanat · Hydrazon · Imid · Imin · Isocyanat · Nitren · Nitril · Nitroförening · ...
Hemoglobin har betydligt högre affinitet för kolmonoxid än syre (ca 200 ggr) vilket gör att inhalerande av högre doser ... a b c d e] http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=243 ^ http://www.helsingborgslasarett.se/forvardgivare/ ...
al (1999) ^ [a b c d] Östling & Ullman (2005), s. 41 ^ [a b c d] Östling & Ullman (2005), s. 45 ^ McGraw, K.J., Nogare, M.C. ( ... Kalkonens röda färg på halsen beror i sin tur på pigmentet hemoglobin. Blå färg kan ibland skapas av att ett lager av färglös, ... läst 2009-12-30 ^ [a b c d] Östling & Ullman (2005), s. 77 ^ [a b c d] Magnus Ullman (2006) Färgavvikelser hos fåglar, Vår ... a b c] Östlund & Ullman (2005) s. 59 ^ Evans, Miriama; Ranui Ngarimu, Norman Heke (2005). The Art of Māori Weaving. Wellington ...
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z] Allan, Iain (1981). The Mountain Club of Kenya Guide to Mount Kenya and ... Troligen beror det på att jorden har hög halt av järn, som finns i hemoglobin och är nödvändigt för anpassning till höjden. ... a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u] EWP (2007). Mount Kenya Map and Guide. 1:50,000 with 1:25,000 inset. EWP Map Guides ... a b c d e] Baker, B. H. (1967). Geology of the Mount Kenya area. Nairobi: Geological Survey of Kenya ^ Mountain Club of Kenya ...
Växter med dessa olika reaktioner kan därför delas in i C3- och C4-växter. Dessutom förekommer en variant av C4 som kallas CAM ... Grundstrukturen har vissa likheter med hemoglobin i blodet hos djur, men där finns en järnatom i mitten istället för magnesium ... C3- och C4-växterRedigera. Det finns två olika typer av fotosyntetiska reaktioner hos växter, där skillnaden är hur ... Klorofyll typ c och d absorberar blått ljus (400-500 nm) och rött ljus (600-700 nm). De skiljer sig också något i sin funktion ...
a b c] Hedh (2002), s. 19 *^ [a b c d e] Alla tiders choklad. Bath, Storbritannien: Parragon Books Ltd. 2004. sid. 4-5. ISBN ... ämnen som hemoglobin, närsalt och ricinolja.[31] ... a b c] Hedh (2002), ss. 24-25 *^ [a b c d] Choklad i Nordisk ... a b c d] "Directive 2000/36/EC of the European Parliament and of the Council of 23 June 2000 relating to cocoa and chocolate ... a b c] Hedh (2002), s. 21 *^ Frimpong, E.A.; Gordon, I.; Kwapong, P.K.; Gemmill-Herren, B. (2009). "Dynamics of cocoa ...
Liu, Na; Okamura, Katsutomo; Tyler, David M; Phillips, Michael D; Chung, Wei-Jen; Lai, Eric C (2008-08-19). "The evolution and ... en blodsjukdom som gör att kroppen producerar en ovanlig typ av det syrebärande proteinet hemoglobin i de röda blodkropparna. ...
... et hemoglobin finns i alla våra röda blodkroppar och inuti hemoglobinet sitter järn. Järn kan binda sig med syre vilket ... a b c] [http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/livsmedel-innehall/naringsamnen/protein/protein---hur-mycket-ar-lagom.pdf " ... I blod finns hemoglobin som transporterar syre, och många andra ämnen som antingen är för hydrofobiska för att kunna färdas ... I de fall då proteinet även innehåller delar som inte är protein, till exempel i hemoglobin som även innehåller en organisk ...
Clements, J. F., T. S. Schulenberg, M. J. Iliff, D. Roberson, T. A. Fredericks, B. L. Sullivan, and C. L. Wood (2015) The eBird ... Vid dykningen sparas syret i musklerna med hjälp av myoglobin, som liknar hemoglobin. ...
a b c d e] Jason Weeden and John Sabini, Physical Attractiveness and Health in Western Societies: A Review, Psychological ... Ju jämnare hudton, desto bättre distribution av hemoglobin och melanin i huden och desto yngre och mer attraktiv bedöms mannen ... a b] E Currie Thomas, C Little Anthony, The relative importance of the face and body in judgments of human physical ... Little, Anthony C., et al. "The perception of attractiveness and trustworthiness in male faces affects hypothetical voting ...
a b c d e f g h i j k l m n o p q] Williams textbook of endocrinology. (12th). Philadelphia: Elsevier/Saunders. sid. 1371-1435 ... Ett slumpmässigt blodsockerprov på över 11,1 mmol/l (200 mg/dL) i samband med typiska symptom[8] eller glykerat hemoglobin (HbA ... a b c d e f g h i j k l m n o] Shoback, edited by David G. Gardner, Dolores (2011). Greenspan's basic & clinical endocrinology ... a b c d e f g h i j k l m] Vijan, S (2010-03-02). "Type 2 diabetes". Annals of internal medicine 152 (5): sid. ITC31-15; quiz ...
a b c d e f g h i] Janz, TG; Johnson, RL; Rubenstein, SD (Nov 2013). "Anemia in the emergency department: evaluation and ... Anemi, eller blodbrist, definieras vanligen som en minskning i antalet röda blodkroppar eller mängden hemoglobin i blodet.[1][2 ... Vos, T; Flaxman, AD; Naghavi, M; Lozano, R; Michaud, C; Ezzati, M; Shibuya, K; Salomon, JA; et al. (Dec 15, 2012). "Years lived ... Anemi ger i många fall inga märkbara symtom eftersom kroppen successivt vänjer sig vid den lägre halten hemoglobin i blodet. ...
Hardin, C.L. (1993) (på engelska). Color for Philosophers. Unweaving the rainbow (Expanded edition). Indianapolis/Cambridge: ... Den röda färgen på blod skapas av hemoglobin, det järninnehållande proteinet som finns i de röda blodkropparna hos alla ... a b c] Laike, Thorbjörn (2014). "Verkan av färg och ljus - beteenden och reaktioner". i Fridell Anter, Karin; Klarén, Ulf. FÄRG ... Valberg nämner "det röda hos rött" som ett exempel på detta.[5] C.L. Hardin, professor i filosofi skiljer på motsvarande sätt ...
Hardin, C.L. (1993) (på engelska). Color for Philosophers. Unweaving the rainbow (Expanded edition). Indianapolis/Cambridge: ... I naturen kommer den röda färgen på blod från hemoglobin, det järninnehållande proteinet som finns i de röda blodkropparna i ... Wooten, Bill; Miller, David L (1997). "The psychophysics of color". i Hardin, C.L & Maffi, Luisa (på engelska). Color ... 2. (Röd, c:a 630-780 nm, är en av sex namngivna spektralfärger). ...
C4H7N3O. 0,670 Tidigare trodde man att urin var sterilt i blåsan, men så är inte fallet[3][4]. När urinen sedan når urinröret ... hemoglobin i urinen.[8] Vid infektioner i blåsan eller urinvägarna eller njurbäckeninflammation, finns bakterier i urinen som i ... Schreckenberger, Paul C.; Wolfe, Alan J.; Gai, Xiaowu; Brubaker, Linda; Mueller, Elizabeth R.; Zilliox, Michael J. (2014-03-01 ...
Han har presenterat två av Nobelprisen i kemi: 1986 till Dudley R. Herschbach, Yuan T. Lee och John C. Polanyi "för deras ... Åren 1970-1974 arbetade Forsén på Roms andra Universitet Tor Vergata för att genomföra studier av proteiner som hemoglobin och ...