Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Blackfans största forskningsintresse vad näring och hematologi. Han var en av de första att visa att uttorkning var det största ...
... har subspecialiteterna hematologi, kardiologi, nefrologi, gastroenterologi, endokrinologi, lungmedicin och ...
Meulengracht arbetade mycket med invärtesmedicin och speciellt då hematologi och leversjukdomar. Han har givit namn åt ...
Omedelbart efter sin examen startade han ett av världens första forskningslaboratorier för pediatrisk hematologi. Diamond ...
Hon författade vetenskapliga skrifter i hematologi. År 2012 uppkallades Inga Marie Nilssons gata på Skånes universitetssjukhus ...
Sektionen för hematologi samt Sektionen för nefrologi. I kliniken ingår två vårdavdelningar (83 och 93), större delen av ...
https://www.skane.se/sv/Webbplatser/Skanes-universitetssjukhus/Organisation-A-O/Hematologi--och-koagulationskliniken/For- ...
Han författade skrifter i hematologi och invärtes medicin. Carneskog, P A Ole i Vem är Vem?: Götaland utom Skåne, Halland, ...
... hematologi, mikrobiologi, kemi och fysik. En stor del av studierna handlar också om metodologi och metodik kring de olika ...
https://web.archive.org/web/20130330115619/http://www.hu.liu.se/ike/forskning/experimentell-hematologi/sigvardsson-mikael?l=sv ...
Han författade skrifter i hematologi, kirurgi, gynekologi, obstetrik och onkologi. Åstedt, P A Birger i Vem är det 1993. ...
Den avdelning inom medicinen som hanterar blod och blodsjukdomar heter hematologi. i blodet och blodbildande organ ...
... cellbiologi och hematologi. Han tilldelades Anders Jahres pris 1981, blev hedersledamot i Finska Läkaresällskapet 2000 och ...
... som hjärtmedicin och inom hematologi. Das Hungerödem und andere alimentäre Erkrankungen. Enke, Stuttgart, 1946. Thyeotoxikosen ...
Fondens insamlade medel går oavkortat till stöd för forskning och utveckling inom hematologi. Fondens bankgirokonto är ett 90- ... deras närstående och personal inom hematologi. Blodcancerförbundet bildades 1982 och hade 2009 cirka 3 500 medlemmar i 14 ...
Under sin tid på Karolinen Kinderspital publicerade Cori även ett flertal artiklar om hematologi. Medan Cori var anställd på ...
... men hans specialistområde var hematologi. Berlin var sedan sin Uppsalatid medlem i såväl Juvenalorden som Samfundet SHT. I det ...
... hon ett stipendium från Världshälsoorganisationen och flyttade till Indien för att slutföra sina studier i hematologi. Under ...
Vebe Metabola sjukdomar Vebg Förgiftningssjukdomar Vebl Psykosomatiska sjukdomar Vebr Immunologiska sjukdomar Ved Hematologi ...
... hematologi, lungmedicin, MAVA(medicinsk akutvårdavdelning), avd 13, avd 15 Medicinklinik 3 Omfattar diabetes/endokrinologi, ...
... hematologi, gynekologi med gynekologisk onkologi, rehabiliteringsmedicin och neonatalogi. Lund är ett av två nationella ...
... er en gren innen fysiologi, patologi, indremedisin og pediatri, og omfatter læren om blodet og dets sykdommer. ... Hematologi involverer studiet av blodsykdommers fremkomst, diagnose, behandling, prognose samt prevensjon. En blodsykdom ... Hentet fra «https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Hematologi&oldid=15177467» ...
... är den gren av den medicinska vetenskapen som handlar om fysiologi och sjukdomar i blodet samt de blodbildande och ... Acke Renander: Medicinsk terminologi, 1971 ^ [a b c d e f g h] hematologi i Nationalencyklopedins nätupplaga. ^ [a b c d e f g ... Hematologi är en gren inom fysiologin, patologin, internmedicin och pediatrik.[förtydliga] Många sjukdomsalstrande ämnen och ... Studiet av lymfocyterna utgör en brygga mellan hematologi immunologi. Kunskapen om dem har gjort benmärgstransplantation till ...
Bohreffekten Hematologi Myoglobin Interaktiva modeller av hemoglobin Hemoglobin i proteindatabas Sjukvårdsupplysningen - ...
Hematologi. Dolda kategorier: *Wikipediaartiklar med identifierare från LCCN. *Wikipediaartiklar med identifierare från GND ...
Senere gjestet han University of Southern California i 1963 og var dosent i hematologi 1960-69 ved Universitetet i Oslo, i 1969 ...
Hematologi · Hud- och könssjukdomar · Infektionsmedicin · Internmedicin (Allergologi · Endokrinologi · Hematologi · Kardiologi ...