Hemagglutination assay), HI (Hemagglutination inhibiton assay) och ELISA (enzymkopplad immunadsorberande analys), ... Kaningulsot eller RVHD (efter engelskans Rabbit Viral Haemorrhagic Disease) är ett virus som infekterar europeiska kaniner. ... a b] "Rabbit hemorrhagic Disease: Viral Hemorrhagic Disease of Rabbits, Rabbit Calicivirus Disease". 2007. http://www.cfsph. ...