Ibland används också lättflyktiga låg-molekylära syntetiska hartser som lösningsmedel. Vilket lösningsmedel som används i en ... Typiska bindemedel inkluderar naturliga och syntetiska hartser som akrylharts, polyuretaner, polyestrar, melaminer, olja eller ...
TBP används även som lösningsmedel i färger, syntetiska hartser, gummin, lim (t. ex. för plywoodfaner) samt ogräsmedel och ...
Ambra Bensoeharts Bärnsten Hartselektricitet Hartsfiol Kopal Mastix ^ Nationalencyklopedin: Hartser (Hartser, Botanik). ... Från slutet av 1900-talet avses oftast en snävare kategori av syntetiska polymerer. ... Två historiskt omtalade hartser från träd är myrra och olibanum, som man gör den bästa rökelsen av. Av hartset schellack har ... Däremot är termerna för hartser från specifika växtarter eller specifika hartsprodukter, såsom kolofonium, i grunden gemensamma ...
... er är syntetiska hartser, konsthartser, bestående av polymerer av akrylat och/eller metakrylat, eventuellt ... Akrylhartser är med andra ord akrylat- och metakrylatbaserade plaster, kallade hartser tills de härdat till sin slutliga form. ...
Ordbok Akryl eller acryl kan syfta på: Akrylgrupp - en funktionell grupp inom organisk kemi Akrylharts - syntetiska hartser, ... syntetiska textilfibrer framställda ur polyakrylnitril Polyakrylnitril - används vid framställning av ett av de viktigaste ... syntetiska textilfibrerna Akrylfärg - en snabbtorkande färg med färgpigment i akrylatdispersion Akrylplast - en amorf ...
Lacca är ett harts, i vilket det hartsbildande ämnet, till skillnad från hos andra hartser, inte är en aromatisk syra utan en ... Sedan 1800-talets slut har det till största delen ersatts av syntetiska färgämnen men tillverkas fortfarande som en restprodukt ... Ett av dem är den så kallade litinbistic eller madagaskargummilackan, som består av en blandning av olika hartser och vax. Det ... Samtidigt blev naturliga röda färgämnen, såväl från lacka som andra källor, gradvis ersatta av nya syntetiska färgämnen. ...
I början på 1900-talet försökte många länder förbättra latexsammansättningar och att utveckla syntetiska material. 1910 ... Bilder & media (Gummi, Hartser, Byggnadsvård). ...