4:e upplagan 1917), del II av Naturlära för landtmän Avhandlingar Kemiska studier öfver några hartser (1890) Agrogeologische ... öfver några hartser: ... [Akad.avh.]. Upsala. Libris 3169085 ^ Annons på sidan 2 i Rösträtt för kvinnor, 15 maj 1913. ... kopal med flera hartser. Vesterberg utarbetade på uppdrag av Lantbruksstyrelsen, tillsammans med professor Christian Barthel, ...
De avsöndrar eller innehåller oljor, hartser eller liknande. Glandler kan finnas i alla vävnader och är särskilt vanliga i blad ...
Den kan även användas som lösningsmedel för olika hartser. Källor[redigera , redigera wikitext]. *Meyers varulexikon, Forum, ...
Ibland används också lättflyktiga låg-molekylära syntetiska hartser som lösningsmedel. Vilket lösningsmedel som används i en ... Typiska bindemedel inkluderar naturliga och syntetiska hartser som akrylharts, polyuretaner, polyestrar, melaminer, olja eller ...
Den används vid framställning av azofärgämnen och mjukgörare och som UV-absorberare i hartser. Ett nytt användningsområde för ... Ämnet erhålls genom smältning av många naturliga hartser (galbanum, dyvelsträck osv.) med kaliumhydroxid eller genom ...
Två historiskt omtalade hartser är myrra och olibanum, som man gör den bästa rökelsen av. Av hartset schellack har man bland ... Däremot är termerna för hartser från specifika växtarter eller specifika hartsprodukter, såsom kolofonium, i grunden gemensamma ... Ambra Bensoeharts Bärnsten Hartselektricitet Hartsfiol Kopal Mastix ^ Nationalencyklopedin: Hartser Denna artikel om material ...
... har ett brett spektrum av användningsområden som ingrediens i smörjmedel, hartser, parfymer och kosmetika. Det ...
DMF är synnerligen bra på att lösa och svälla plaster och hartser och är viktig inom plastindustrin. Det ingår även som ...
I fast tillstånd är alla dessa elemisorter så mjuka att de kan skäras med kniv, till skillnad från de flesta andra hartser. ... Kännetecken för samtliga dessa hartser är, att de i färskt tillstånd är klibbiga och mjuka, liknande honung. De är endast ... Elemi, eller Resina elemi, är beteckning för ett antal olika hartser, som utvinns av olika växtarter tillhörande familjen ...
Dessa hartser används huvudsakligen för limning av papper. Svensk Uppslagsbok, Band 1, 1947-1955.. ...
Exempel på sådana ämnen är terpener och hartser. Detta förklarar varför näver tål regn. Rå färsk näver är fuktig rakt igenom. ...
Den avsöndrar eller innehåller oljor, hartser eller liknande. Se artikeln om glandel. Hypofysen Sköldkörteln Hypotalamus. ...
... bildas genom inverkan av salpetersyra på flera organiska ämnen som indigo, anilin, hartser, silke, läder och ull. ...
Lacca är ett harts, i vilket det hartsbildande ämnet, till skillnad från hos andra hartser, inte är en aromatisk syra utan en ... Ett av dem är den så kallade litinbistic eller madagaskargummilackan, som består av en blandning av olika hartser och vax. Det ...
... används som lösningsmedel i olika typer av lacker, hartser och cellulosanitrat. Isopropylacetat Butylacetat ...
Aceton används som lösningsmedel i hartser, fetter, lacker, oljor, bomull, cellulosaacetat och acetylen. Även i tillverkning av ...
... eller Damarharts, sammanfattande benämning på olika hartser från träd tillhörandes familjen Dipterocarpaceae. ...
TBP används även som lösningsmedel i färger, syntetiska hartser, gummin, lim (t. ex. för plywoodfaner) samt ogräsmedel och ...
En mindre del, cirka 30-40%, innehåller hartser eller estrar av okänd sammansättning. Den innehåller också eteriska oljor som ...
Styrax är en seg gråaktig massa, som innehåller hartser, kanelsyra, bensoesyra, samt flera kanelsyreestrar. Kanelsyra används ...
Ladanum samlas primärt som svartbruna klumpar, vanligen förorenade med aska, jord och andra hartser. Den förädlas till ett ...
... harts - syntetiska hartser, konsthartser, bestående av polymerer av akrylat och/eller metakrylat, eventuellt ...
... däribland naturliga hartser, gummin (troligen djurskinnslim eller ägg)[41] och oljor, troligen utvunna ur valnötter eller ...
Det finns säkert minst två hartser i pulvret (som är känt som Podophylli resina), en av dem är löslig och andra olösliga i eter ...
Exempel på växtbaserade lim är stärkelsebaserade lim samt växtlim som härrör från hartser och växtgummin. Hudlim, benlim och ...
Exempel på växtbaserade lim är stärkelsebaserade lim samt växtlim som härrör från hartser och växtgummin. Ett enkelt lim som ...
Vissa av malörtens andra hartser och eteriska oljor löser sig också fullt ut endast vid starkare alkoholhalt. Detta gör att ...
Den har även industriell användning vid framställning av vissa hartser, som konserveringsmedel och i andra processer som ...
Hans många arbeten ligger främst inom den organiska kemins område och behandlar bland annat boktjärkreosot, hartser, garvsyror ...