På grund av att haplogrupper består av liknande haplotyper, går det att förutsäga en haplogrupp från haplotyper. Ett SNP-test ... Inom molekylär evolution är en haplogrupp en grupp av liknande haplotyper, som delar en gemensam anfader med en enbaspolymorf ( ...
En haplogrupp är en grupp av bestående av haplotyper som har gemensam genetisk historia. En haplogrupp kan namnges utifrån ...
Rekombination mellan värdens DNA-haplotyper och wolbachiastammen i värdens könsceller motverkas genom den cytoplasmiska ...
Men ytterligare studier skulle sedan visa att dessa olika linjer hade gemensamma haplotyper och hade på sätt säkerligen enbart ...
... över ett mycket stort geografiskt område och med en mångfald av haplotyper.[13] ...